Kvalitet på EUD og EUX Business

Principper for tilrettelæggelse af skolens kvalitetsarbejde

På EUX og EUD Business arbejder vi løbende på at sikre og udvikle kvaliteten i alle vores ydelser og vi gennemfører derfor kvalitetsundersøgelser, -vurderinger og -forbedringer løbende.

Målsætningen på EUX og EUD Business er derfor at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen, samt på fastholdelse inden for vores uddannelser. På den måde lever kvalitetssystemet op til både skolens og ministeriets krav om kvalitetssikring af undervisningen samt bekendtgørelsen om Åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal sikres gennem de fastsatte metoder og procedurer, hvor de respektive roller og opgaver er nærmere beskrevet.

Kontakt

  • Hans Severinsen

    Uddannelseschef og kvalitetschef

    41315568

    hs@khs.dk