Book en underviser til samarbejde og spændende workshops

Book undervisere fra vores tre ungdomsuddannelser til kortere undervisningsforløb for elever i 6. - 10. klasse

Book os til at undervise dine elever i 6. - 10. klasse

Udover at give jeres elever i grundskolen en anderledes oplevelse og et frisk pust fra en anden verden, så får de også kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrække. Hvis I booker en underviser får I:

 • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med anderledes læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde

 • Et endnu bedre kendskab til de kompetencer, vi arbejde med på de merkantile ungdomsuddannelser

 • En oplevelse af, at uddannelse flytter kompetencer – uddannelse får en god betydning

 • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere

Workshops

Lad os sammen bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Vores gratis workshops tager udgangspunkt i jeres - og jeres elevers - behov og emner fra den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbene sig fra de traditionelle brobygningsforløb.

Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem lærerne fra grundskolen og vores ungdoms uddannelser. Alle forløb kan tilpasses fra to lektioner til en dags varighed, det aftaler I med underviseren.

Se hvilke mulige workshops, vi kan komme ud til jer med:

Midtskolen i Faxe Kommune:

”Vi havde den 10. november besøg af Niels, som var ude og lave en workshop om reklamer og branding for et valghold om medier og kommunikation. Eleverne gav udtryk for, at det havde været en rigtig god oplevelse og de havde fundet Niels både vidende og interessant at lytte til. Og læreren lige så.”

Herfølge Friskole:

"8. og 9. klasse på Herfølge Friskole har fået et oplæg af Niels Thingvad omkring ”Social - og digital dannelse”. Det var et meget informativt og lærerigt oplæg, der præcist var rettet mod målgruppen. Oplægget var blandet med små workshops for eleverne, så de også var aktive. Foredraget blev holdt med lune, ingen løftede pegefingre omkring de unges brug af sociale medier – men med meget information og problemstillinger, som frem- tidens digitale verden vil byde på. Her blev rejst mange nye og spændende problemstillinger og debatter, som vi kan arbejde videre med i undervisningen."

Vi finder samme ud af det bedste forløb for jer

 • Stina Grube

  Udviklingschef/Uddannelsesleder

 • Niels Lundberg Thingvad

  Underviser og Tillidsrepræsentant

 • Anders Kaarsholm

  Cand.mag. - Koordinator i erhvervscases, underviser (virksomhedsøkonomi og historie) og brobygningskoordinator