Om Køge Handelsskole

Køge Handelsskole er sat i verden for at uddanne mennesker til at komme videre ud i erhvervslivet. Vores primære mission er at være det foretrukne, merkantile uddannelsessted og levere høj kvalitet i uddannelserne. Vi udvikler uddannelser, kursusaktiviteter og projekter i et tæt samarbejde med erhvervslivet - ligesom vi er en markant medspiller og institution i lokalområdet

Kort fortalt om Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har mere end 1.400 årselever, ca. 200 medarbejdere, og 16.714 kvm. under tag. Fælles for os er, at vi med professionalisme og høj faglighed danner og uddanner unge og voksne til deres fremtid. 

Vi tilbyder ungdomsuddannelserne Handelsgymnasiet HHX, EUX Business og EUD Business samt et bredt udvalg af efteruddannelser; lige fra forberedende voksenundervisning over AMU-kurser til uddannelser på diplomniveau. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme på Erasmus+ ophold eller projektrejser.

Strategi

Strategisk handlingsplan 2023-2024


KHS har fokus på følgende strategiske pejlemærker i 2023-2024:

  • Stærk merkantil profil

  • Bæredygtig skole, bæredygtig dannelse

  • Sårbare unge

  • Internationalisering

  • Projekter

  • Netværk

Mission, vision og værdigrundlag

Mission: Vi uddanner til fremtidens merkantile erhvervsliv
Vision: Uddannelser, der skaber udvikling for mennesker og samfund
Værdigrundlag: Vi understøtte uddannelse - til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet.

Mød bestyrelsen

Køge Handelsskole er en selvejende institution, hvor bestyrelsen er øverste myndighed. Bestyrelsen har 14 medlemmer, der varetager det overordnet ansvar for skolens politikker, visioner, strategier med videre.

Organisation

Skolens daglige ledelse varetages af direktør Stig Johansen.

Om organisationen: På KHS er vi bevidste om vores formål og opgave. KHS har i mere end et århundrede fokuseret på samme mål; at danne og uddanne mennesker til livet. KHS har altid været nytænkende og haft fokus på forandring. Vi insisterer på, at vi gennem vores adfærd er transparente. Vi vil sikre trivsel og skabe tryghed og mening; kort sagt en skole for alle og med højt til loftet.

Bæredygtig skole

Køge Handelsskole er verdensmålcertificeret 2030 skole og en del af UNESCO netværket.

KHS i tal

Her kan du finde info om fuldførelsesprocenter, nøgletal, trivsel med mere.

Elevdemokratiet på KHS

Elevrådet på KHS er en elevstyret organisation, der varetager elevernes interesser, idéer og initiativer. De er elevernes stemme, og deres opgave er at være talerør mellem ledelsen og eleverne.

Køge Handelsskole fyldte 125 år i 2022

Køge Handelsskole holdt 125 års jubilæum i 2022. I den anledning udgav vi et festskrift, der viser Køge handelsskoles historie gennem 125 år.