Bæredygtighed

Bæredygtig skole

På Køge Handelsskole er bæredygtighed, klimaomtanke og arbejdet med verdensmålene en integreret del af vores undervisning, kurser, drift, der rammesættes og faciliteres af skolens medarbejdere.

Vi blev ”Verdensmålscertificeret 2030 skole” af CHORA- fonden i 2023. Derved har vi også på alle uddannelser og efteruddannelser forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål. 

Vores filosofi

Vores bæredygtighedsfilosofi er, at selv den mindste dråbe giver ringe i vandet. Vi er alle med til  at skabe de nye generationers fremtid på jorden. Derfor kvalificerer vi både vores medarbejdere, samt elever og kursister på alle uddannelser til at være en del af en bæredygtig, grøn omstilling.  

Og også til at kunne se og udtænke løsninger på de klimaudfordringer, vi står i nu og her – og i  fremtiden. Det gør vi blandt andet ved at inddrage verdensmålene i organisationen, i under visningen, ved at lære elever og kursister at udvikle nye bæredygtige forretningskoncepter samt  tænke over grønne tiltag. Vi danner bæredygtighedsbevidste, demokratiske verdensborgere,  der kan være med til at forandre verden; til at skabe ændringer på fremtidens arbejdsmarked  som velkvalificerede medarbejdere, virksomhedsledere og iværksættere.

Vores målsætning 

Når man er elev og kursist på Køge Handelsskole, bliver man dannet i bæredygtighed - på  nøjagtig samme måde som den almene, merkantile dannelse. Dermed gør vi  bæredygtighedsdannelse til en naturlig del af den merkantile dannelse. Alt sammen  understøttet af medarbejderne. 

Vores vision  

• KHS tager aktivt ansvar for en grønnere, mere klimabevidst og mere bæredygtig  samfundsudvikling i vores integration og arbejde med verdensmål og grønne tiltag. • KHS ser bæredygtighed som en trebenet taburet; vi indtænker bæredygtighed i både  undervisning, drift og organisationsudvikling: 

• Med organisationsudvikling tænker vi både ledelse og medarbejdere. o Med drift tænker vi på, hvilken måde vi handler i vores daglige gøren og laden.  • For KHS er det en selvfølgelighed, at merkantile uddannelser også er en del af den  grønne agenda, og vi vil til alle tider insistere på at være en vigtig del af debatten om  fremtidens grønne, merkantile uddannelser. 

• KHS deltager aktivt i at skabe en klimaneutral skole, og vi inddrager elever, kursister og  medarbejdere i udvikling og tiltag, der kan skabe en grønnere hverdag – og dermed en  grønnere verden.  

• Vi prioriterer at deltage i nationale og internationale projekter, der involverer ny viden om  bæredygtighed og klimaudfordringer. Vi rejser ud og ser verden og får indsigter, der giver  viden til at kunne skabe forandringer. 

• KHS bliver klogere - og gør andre virksomheder, partnere og aktører klogere - når vi deler  grønne erfaringer og viden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.