• HHX /
  • Studieretninger

Vælg mellem disse studieretninger

Er du mest til økonomi, innovation eller sprog?

Din studieretning danner rammen om mange af de fællesskaber, som du vil indgå i undervejs i din gymnasietid. Derfor er det vigtigt, at du vælger de fag og den studieretning, du synes lyder mest spændende. Trivsel og faglighed går hånd i hånd: Du har det godt, når du lærer – og du lærer, når du har det godt.

Lige meget hvilken studieretning, du vælger, så kommer du på studierejser og til at beskæftige dig med aktuelle samfundsrelevante emner, så du får en bred viden om, hvad der rører sig ude i verden. Og uanset studieretning får du en studentereksamen, der giver adgang til alle de videregående uddannelser, som en hhx-eksamen åbner dørene til.

Valgfag

Husk: Du har også muligheder for at tilføje fag, som du interesserer dig særligt for, eller som er adgangsgivende til visse uddannelser, når du skal vælge valgfag – på de allerfleste linjer sker det midt i 2.g.

”Lærerne hviler i sig selv, og de har rent faktisk arbejdet med det, de underviser os i. Det gør undervisningen meget mere spændende.” - Mathilde.