• HHX /
  • Fag og opbygning

Fag og opbygning

Uddannelsen på HHX består af et mix af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Opbygning

Grundforløb
Alle gymnasieuddannelser begynder med et grundforløb på tre måneder. Her bliver du undervist i Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Informatik, 2. fremmedsprog samt Dansk, Engelsk, Matematik og Samfundsfag. Du afslutter grundforløbet med to studentereksamener i fagene Økonomisk Grundforløb og Almen Sprogforståelse.

Studieretning - specialisér dig inden for et studieområde
I slutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. Hver studieretning har to studieretningsfag. Når du vælger din studieretning, vælger du samtidig fag, som du gerne vil tone din uddannelse med. F.eks. afsætning, international økonomi eller fremmedsprog.

StudieOmråde (SO)
I løbet af de tre år på HHX bliver du undervist i forskellige StudieOmråder (SO-forløb), som tager udgangspunkt i en eller flere problemstillinger, som du arbejder med i flere fag - fra forskellige vinkler.

Profilfag

På HHX vil du få en del nye fag, der er anderledes end dem, du kender fra grundskolen.

Profilfagene er gymnasiefag, der er særlige for HHX. Det er profilfagene:

Obligatoriske fag

Din gymnasieuddannelse på HHX består af to studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Du kommer til at arbejde med fag som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og unikke for Handelsgymnasiet. De obligatoriske fag er:

Studieretninger

Er du mest til økonomi, sprog eller innovation? Se alle studieretninger her.

Optagelse

Der er optagelse på HHX hvert forår.

Her kan du blive klogere på hvad det kræver, at blive optaget på HHX.

Hvad vil du efter HHX?

Adgangskortet kan du se hvilke fag, der opfylder de specifikke adgangskrav til forskellige videregående uddannelser. Bliv inspireret af hvor vores tidligere elever er landet efter deres gymnasietid.