International økonomi B

Viden og forståelse for samfundsudvikling - i både et nationalt, europæisk og globalt perspektiv.

International Økonomi B

International økonomi handler om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget har primært et makroøkonomisk fokus, der behandler konjunkturudvikling, vækst, globalisering samt virkningen af økonomisk politik i relation til samfundsøkonomiske nøgletal.

Faget har også et mikroøkonomisk fokus, der tager afsæt i husholdningers og virksomheders beslutninger og beslutningernes samfundsøkonomiske virkning.

I International økonomi arbejder vi med emner som internationale finanskriser, danske virksomheder på internationale markeder og udlandets betydning for både danske virksomheder, kultur og verdensøkonomien.