Erhvervsjura C

Lær om rettigheder og pligter i et demokratiske samfund - arbejd med et bredt udsnit af erhvervsrettet lovgivning.

Erhvervsjura C

I faget Erhvervsjura får du en forståelse af, hvordan borgere og virksomheders adfærd reguleres af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retlige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer. Du lærer at anvende juridiske metoder til forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Bliv klogere på dine rettigheder og på lovgivningen

Vi arbejder med emner som eksempelvis erstatningsret, aftaleret, køberet og kreditret. Vi inddrager jeres virkelighed i undervisningen, og tager konkrete juridiske spørgsmål op, som I møder i jeres hverdag; f.eks hvad dine rettigheder er, hvis du har købt et par bukser på nettet, og de går i stykker. Vi ser på, om reklamer er lovlige eller ej - hvad man må, når man laver markedsføring for virksomheder?

Jura har både betydning for dig som enkeltperson og i relation til mange fremtidige karrieremuligheder - særligt hvis du drømmer om at blive iværksætter.

Du har mulighed for, at vælge erhvervsjura B som valgfag.