Virksomhedsøkonomi på HHX

Hvordan fungerer virksomheder internt og i samspil med omverdenen?

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsøkonomi beskæftiger sig overordnet med det økonomiske grundfænomen knaphed på ressourcer og virksomhedens bæredygtighed. Virksomhedsøkonomi omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold i en markedsorienteret økonomi. Faget beskæftiger sig med virksomheders beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.