Kulturforståelse C

Video om, hvordan vi mennesker indgår i relationer - om menneskers kulturelle betydningsproduktion både lokalt og globalt.

Kulturforståelse

I kulturforståelse fokuserer vi på at give dig en bred forståelse for kulturer og samfund i både Danmark og resten af verden. Faget fokuserer på at lære dig om kultur og samfundsmæssige sammenhænge og deres indvirkning på folks adfærd og livsstil. Du lærer også om interkulturel kommunikation og hvordan man kan navigere i en globaliseret verden. Faget inkluderer undersøgelse af kulturhistorie, samfundsstrukturer, økonomi, religion, politik, samt kunst og litteratur.

På HHX vil eleverne blive udfordret til at tænke kritisk over kulturelle forskelle og lære at anerkende og respektere kulturel mangfoldighed.

Faget kulturforståelse beskæftiger sig med, hvordan kultur produceres og reproduceres, og det afdækker, hvilken rolle kultur spiller for os selv og for andre.