#HHX

Innovationselever får flere og flere unge frivillige til idrætsforeninger

Af: Karina Anée Købke

InnovationsCamp: 180 innovationselever fra Køge Handelsgymnasium har i samarbejde med Køge Kommune, DGI og DIF dystet om at inspirere os alle til at bevæge os mere, og til at dyrke idræt i vores idrætsforeninger. InnovationsCampen foregik over tre dage på Køge Handelsskole.

Køge Kommune arbejder målrettet for at løfte visionen om at 10% flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse for at øge livskvalitet og sundhed. På tværs af klasser og årgange, blev eleverne fra innovationsstudieretningen på HHX derfor inddelt i 32 grupper, der hver især skulle arbejde med at udvikle deres bud på at få flere til at bevæge sig. Otte grupper havnede i finalen, men kun én gruppe løb med sejren.

Vi sender et stort tillykke til de seje innovationselever Emil Vang Rabøl, Stine Kinch og Sofie Block.

”Vi var helt ude af vores ’comfortzone’, men det var overraskede fedt at arbejde sammen med nogle man ikke kender - under tidspres i få dage og med et virkeligt projekt. Vi arbejdede godt sammen, selv om vi ikke kendte hinanden, og lærte meget af hinanden, og kunne bygge videre på hinandens idéer. Det motiverer én at mærke, at vi kan få indflydelse på noget virkeligt med vores idé, og at der kommer nogen udefra, og viser interesse for det vi udvikler. Det er virkelig fedt at arbejde sammen med rigtige virksomheder, og være med til at løse deres problemstillinger, som vi også har prøvet med fx Kims og Castus,” fortæller Emil Vang Rabøl, Stine Kinch og Sofie Block.

Flere frivillige unge til idrætsforeningerne i Køge Kommune

Vinder-gruppens idé gik ud på at tiltrække flere unge hjælpetrænere mellem 13 og 15 år ved at tage ud på folkeskoler og 10. klasser og holde foredrag, så de unge kan få unge rollemodeller, som de kan spejle sig i.  Dommerne kaldte gruppens idé for ’en vitterligt fed ide og tilgang til at få flere unge ind som trænere i vores foreninger’.

”Eleverne blev bevidst inddelt på kryds og tværs af klasser og årgange, da vi ved fra undervisningen i innovation, at det er i krydsfeltet at innovation og gode idéer opstår. Derudover skal de også bare lære at arbejde sammen med andre mennesker, hvilket er alment dannende og udviklende,” forklarer Anisa Buskov, der til daglig underviser eleverne i innovation.  

Grupperne skulle anvende deres viden fra undervisningen om målgruppe segmentering og markedsføring samt budgetudvikling til at understøtte deres idéudviklingsproces. På tredjedagen fremlagde grupperne deres idéer foran dommerne. Da alle grupper havde fremlagt deres idéer, voterede dommerne og udvalgte de bedste forslag til fælles præsentation.

Læs også...