#HHX

Gymnasiematematik på Asgård Skole

Af: Karina Anée Købke

Køge Handelsgymnasium og Asgård Skole har i september måned samarbejdet i faget matematik. Resultaterne viser gode perspektiver i, at en del af matematikundervisningen i den sidste del af grundskolen foregår med en mere gymnasial tilgang.

Matematik kan være svært. Der er særlig stor forskel på matematikundervisningen fra grundskole til gymnasium.

Køge Handelsgymnasium og Asgård Skole har derfor i hele september måned samarbejdet om undervisningen i faget matematik. 


"Vi er blevet inspireret af et forskningsprojekt, der viser, at mange elever føler sig udfordrede i matematikfaget, når de starter på gymnasiet. Særligt hvad angår tempo, abstraktionsgrad, fagsprog og krav til bevisførelse, præcision og præsentation af tankegange. Dét satte vi os for, at forsøge at afhjælpe", fortæller Hanne Viuff Bang, lektor på Køge Handelsgymnasium.

Køge Handelsgymnasium og Asgård skole søsatte derfor i fællesskab et pilotprojekt, der går ud på at undervise 9. klasses elever på Asgård i gymnasiematematik.  

"Det har vi gjort for at eleverne skal føle sig bedre rustet, når de starter på handelsgymnasiet", fortæller Hanne Viuff Bang.

Samarbejdet har været en succes og skaber ringe i vandet

Samarbejdet har været en succes. Resultaterne viser gode perspektiver i, at en del af matematikundervisningen i den sidste del af grundskolen foregår med en mere gymnasial tilgang.

Samarbejdet har været givtigt for alle og planen er at gentage succesen i det kommende skoleår. 

Især undervisning i statistik har fyldt.

Eleverne har været meget interesserede og engagerede i arbejdet. De har fået viden om, hvordan et spørgeskema bliver bygget op, og de har også selv udarbejdet spørgeskemaer, udsendt dem og efterfølgende fået viden om, hvorledes data kan analyseres, manipuleres og præsenteres.

Afslutningen på projektet bliver en mundtlig fremlæggelse.

Bag projektet står Karina Schmidt Skerris, Helene Husa Bonnén og Daniel Andersen fra Asgård Skole samt Rikke Haastrup og Hanne Viuff Bang fra Køge Handelsgymnasium.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.