#HHX

Elevmøde på Fehmern

Af: Karina Anée Købke

Fehmernbæltforbindelsen blev studeret på besøgscenteret i Heiligenhafen, da tyskundervisningen for vores HHX-elever med tysk som valgfag, for en stund blev rykket til Fehmern, hvor de mødtes med tyske gymnasieelever. Mødestedet på Fehmern var valgt for at symbolisere båndet mellem Danmark og Tyskland. 

Dagene bød både på et meget informativt oplæg om Fehmernbæltforbindelsen på besøgscenteret i Heiligenhafen og en masse forskellige aktiviteter og besøg sammen med klassen fra BBZ Gymnasium i Plön.

Ligesom i de foregående elevudvekslinger var temaet bæredygtighed og FNs 17 verdensmål i centrum, hvilket bød på et besøg hos en genbrugsstation i den forbindelse, hvor eleverne fik et godt indblik i, hvordan affald sorteres og genanvendes. Der blev også tid til lidt sjov på en tur til Hansapark.

Interreg-programmet, som RE-BAL-projektet er en del af, har til formål at bygge bro mellem nordeuropæiske lande gennem projekter med fokus på fx uddannelse, innovation, samarbejde og bæredygtig udvikling.

Læs også...