#HHX

Elever fra Køge Handelsgymnasium bygger bro med nordtyske elever

Af: Karina Anée Købke

Elever fra Køge Handelsgymnasium har besøgt tyske gymnasieelever, for at øge de unges kendskab til nabolandet. Det giver de unge mennesker mod på at søge uddannelse eller job i udlandet. ”Det er så vigtigt at vi forstår hinanden på tværs af grænser,” fastslår Tina Biil Eriksen, der er international koordinator på Køge Handelsskole.

Køge Handelsgymnasium har i flere år deltaget i forskellige Interreg-projekter, hvor nordeuropæiske lande arbejder sammen med fokus på fx uddannelse, innovation, samarbejde og bæredygtig udvikling. 

”De fysiske møder elev til elev er så givende for at forstå hinanden, og det giver de unge mennesker mod på at søge uddannelse eller job i udlandet,” siger Tina Bill Eriksen. 

HHX-eleverne besøgte tyske gymnasieelever for at øge de unges kendskab til nabolandets jobmuligheder og kultur. Besøget er en del af et EU-programmet Interreg, der skal bygge bro mellem nordeuropæiske lande. 

HHX-eleverne har alle tilvalgsfag i tysk, og mødtes med en tilsvarende årgang på det tyske gymnasium. Her havde de sammen to dages fokus på kulturelle forskelle, skolesystemer og bæredygtighed i vores dansk-tyske regioner.

“Eleverne overværede undervisning i ’Wirtschaftskunde’ – et fag, der er en blanding af international økonomi og afsætning. Til temaet bæredygtighed fik vi spændende input fra en lokal virksomhed i Preetz-området, hvor vi så de små orme, som de bruger til biologisk skadedyrsbekæmpelse. Sidst, men ikke mindst, var der også kulturstudier på programmet under besøg på julemarkedet i Lübeck,” fortæller Tina Biil Eriksen, der var med på turen sammen med underviserne Tina Blum og Pia Rosbæk. 


Nedbryder barrierer

De fysiske projektaktiviteter har ligget i dvale under corona-nedlukningen, så derfor var det en stor glæde, da elever og lærere endelig kunne rejse afsted til partnerskolen BBZ, Berufliches Gymnasium i den nordtyske by Preetz i starten af december.

”Lige nu er vi med i projektet RE-BAL, ’region i balance’, hvis mål er at informere om muligheder for uddannelse og job på begge sider af den dansk-tysk grænse - for derigennem at opmuntre de unge til at lære deres naboland endnu bedre at kende. Igennem projektet vil vi på Køge Handelsgymnasium sammen med 10 andre skoler i Danmark og Nordtyskland forsøge at nedbryde mentale, bureaukratiske barrierer, udnytte synergier, udforske noget nyt, og gennem aktiviteterne i projektet ønsker vi at bidrage vi til en ’region i balance’,” fortæller Tina Biil Eriksen.

Besøget var en del af et EU-programmet Interreg hvis formål er, at bygge bro mellem nordeuropæiske lande.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.