Fag & opbygning

Uddannelsen på EUX Business består af obligatoriske fag, valgfag, Erhvervsområdeforløb (EO) og Uddannelsesspecifikke fag (USF)

Sådan er uddannelsen bygget op

Dit uddannelsesforløb består af et grundforløb (GF1 og/eller GF2), et studiekompetenceår og et hovedforløb, hvor du er i lære i en virksomhed. Hvis du starter på GF1 varer hele uddannelsen 4 år. Hvis du starter på GF2 varer den 3 1/2 år inklusive læreplads.

Dit uddannelsesforløb:

Start på Grundforløb 1 (GF1)

Hvis du lige er færdig med folkeskolen eller 10. klasse, så er det GF1, du skal starte på. GF1 tager 20 uger.

Start på Grundforløb 2 (GF2)

Hvis det er mere end 2 år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du kun starte på GF2. GF2 varer også 20 uger og er målrettet den uddannelseretning, du har valgt.

Hvis du er over 25 år kan du evt. få merit for dele af grundforløbet ved en realkompetencevurdering.

Studiekompetenceåret

Efter GF2 følger 1. års studiekompetence, hvor du b.la. har en række fag på gymnasieniveau.

Hovedforløb - eller læse videre?

Efter 2 år er du erhvervsfaglig student. Herefter er du klar til at starte på hovedforløbet med 2 år i lære i en virksomhed.

Du kan også vælge at læse videre på korte eller mellemlange uddannelser såsom lærer, markedsføringsøkonom, fysioterapeut mv. efter 2 år. Tager du hovedforløbet med, kan du også læse videre på universiteter og proffesionshøjskoler.

Profilfag

På EUX Business vil du få en del nye fag, der er anderledes end dem, du kender fra grundskolen.

Det er profilfagene:

- Virksomhedsøkonomi
- Afsætning
- Uddannelsespecifikke fag (USF)
- Erhvervsområdeforløb (EO1, EO2 og EOP)
- Erhvervsjura

Fag på Grundforløb 1 (GF1)

GF1 er din introduktion til uddannelseretninger. Her bliver du undervist i Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C og Erhvervsfag. Du afslutter GF1 med eksamen i dansk.

Fag på Grundforløb 2 (GF2)

Du kommer til at arbejde med fag som du kender fra grundskolen og fag, som er helt nye og særlige for EUX Business. Du skal afslutte 8 fag på C-niveau:

Virksomhedsøkonomi, Organisation C, Matematik C, Afsætning C, Erhvervsinformatik C, og Uddannelsesspecifikke fag (USF). På GF2 skal du også beslutte, om du vil specialisere dig inden for Detail, Handel, Kontor eller Event.

Fag på Studiekompetenceåret

Dit 2. år på EUX Business hedder studiekompetenceåret. Her bliver du undervist i Uddannelsesspecifikke fag (USF), Dansk A, Engelsk, B, Informatik, B, Virksomhedsøkonomi B, Afsætning B, Samfundsfag B.

Du skal også vælge ét valgfag:

Tysk C, Erhvervsjura C eller Spansk A.

Erhvervsområdeforløb (EO)

I løbet af de 2 år bliver du også undervist i 3 Erhvervsområdeforløb (EO) - EO1, EO2 og EOP. EO-forløbene har udgangspunkt i besøg fra virksomheder og efterfølgende arbejder vi med teorien fra to fag ift. virksomheden.

I den afsluttende EOP (2 år) vælger du selv fag og virksomhed.

Adgangskrav og optagelse?

Du kan starte på EUX Business to gang om året; i januar og august.

Efter EUX Business?

Adgangskortet kan du se hvilke fag, der opfylder de specifikke adgangskrav til forskellige videregående uddannelser.

Søg læreplads indefor alle 5 retninger

Når du har afsluttet og bestået det studiekompetencegivende år, så vil du have skiftekompetence mellem alle fem uddannelsesretninger; kontor, detail, handel, event og finans. Det betyder, at du kan søge læreplads inden for alle fem uddannelser.

Hvis du afbryder din uddannelse inden der er gået to år, så kan du bruge din beståede eksamen i det uddannelsesspecifikke fag, USF. Det betyder, du har skiftekompetence mellem de to uddannelsesretninger detail og handel - og at du kan søge læreplads inden for disse uddannelser.