Erhvervsområdeforløb

I de tre erhvervsområdeforløb inviterer vi virksomheder på besøg, som vi efterfølgende arbejder med som cases

Erhvervsområde (EO)

Du skal igennem 3 erhvervsområdeforløb; EO1, EO2 og EOP.

Hvad går faget ud på?

Der er to formål med EO-forløbene Det ene er at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger og afprøve teorien bag fagene. Det andet er at skabe kontakt mellem elever og virksomheder.