Kvalitet HHX

Kvalitetssystemet på HHX

Kvalitetssystemet på HHX er lovmæssigt forankret i BEK nr 497 og kvalitetssystemet er udviklet på baggrund af paragraf 5,19 samt 59-63. Endvidere er kvalitetssystemet på HHX udviklet i naturlig forlængelse af den centrale kvalitetsmålsætning formuleret for hele Køge Handelsskole;

På Køge Handelsskole arbejder vi for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen gennem løbende og systematisk evaluering, tilpasning og forbedrende tiltag. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne på Køge Handelsskole foregår i et forpligtende samarbejde med organisationens elever, kursister, medarbejdere, ledelse, direktion, erhvervsliv og bestyrelse.

Elevtrivselsmålinger på HHX

Kvalitetsansvarlig

  • Hans Severinsen

    Uddannelseschef og kvalitetschef

    41315568

    hs@khs.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.