Kvalitet HHX

Kvalitetssystemet på HHX

Kvalitetssystemet på HHX er lovmæssigt forankret i BEK nr 497 og kvalitetssystemet er udviklet på baggrund af paragraf 5,19 samt 59-63. Endvidere er kvalitetssystemet på HHX udviklet i naturlig forlængelse af den centrale kvalitetsmålsætning formuleret for hele Køge Handelsskole;

På Køge Handelsskole arbejder vi for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen gennem løbende og systematisk evaluering, tilpasning og forbedrende tiltag. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne på Køge Handelsskole foregår i et forpligtende samarbejde med organisationens elever, kursister, medarbejdere, ledelse, direktion, erhvervsliv og bestyrelse.

Elevtrivselsmålinger på HHX

Kvalitetsansvarlig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.