“Vær dedikerede med det, I foretager jer”

Af: Karina Anée Købke

Der var højtidelige taler, overrækkelse af eksamensbeviser og legater, lærepladskonkurrence, surprise-underholdning, fællessang og et smukt musikalsk indslag fra én af studenterne, da der blev holdt en meget personlig translokation for de smukke unge mennesker, der dimitterede fra EUX Business på Køge Handelsskole.

I den fint udsmykkede café på Køge Handelsskole lyste hvide huer med gråt bånd op, da der den 27. juni blev holdt en festlig translokation for fire EUX-klasser. Her bød skolens direktør, Stig Johansen, velkommen og gav EUX-studenterne fine ord med på vejen:

“Hvad karakteriserer så jer erhvervsstudenter årgang ’24? Jeg har spurgt jeres lærere, og de fremhæver særligt, at I er fællesskabende; I har skabt et godt fællesskab her på skolen. I har engageret jer i alle mulige forskellige sociale aktiviteter som f.eks. den fantastiske gallafest, og på studieturen til New York planlagde I selv en masse fælles aktiviteter. I har blandet jer, været nysgerrige og vist omsorg. I det ligger en stor styrke. For gymnasietiden handler selvfølgelig om at tilegne sig faglig viden og færdigheder, men jo OGSÅ om at DANNE jer som mennesker – og jeres gymnasietid har helt sikkert forandret jer, ligesom verden har forandret sig i jeres gymnasietid.”

Stig Johansen holder tale for EUX-studenterne

Uddannelseschef Hans Severinsen var også på talerstolen for at sige et par ord til de nye erhvervsfaglige studenter - det blev en meget personlig tale, der tydeligt rørte studenterne såvel som de stolte familiemedlemmer:

“Den megen viden I har, skal jo bruges, og I skal udløse det potentiale, I har hver især. Derfor er det vigtigt, at I er motiverede og gør jer umage, også selvom I kommer til at lave fejl. Da kronprins Christian blev 18 år sidste efterår, holdt han en fin tale, hvor han fortalte om sin egen usikkerhed, og hvor han sagde, at han ikke kunne love perfektion i sit kommende job for Danmark, men derimod dedikation. Det synes jeg også, at I skulle love jer selv: At være dedikerede med det, I kommer til at foretage jer fremover.”

Hans Severinsen taler om dedikation

Efter translokationstalerne bød programmet traditionen tro på fællessangen “Lyse nætter”. Men i år var det en af studenterne, Celina Finnich, der sang for. Fra scenen blev der herefter uddelt eksamensbeviser, også akkompagneret af smukke musikalske indslag fra Celina Finnich, der ramte salen i solar plexus.

Eleverne overraskede kontaktlærerne
Alle klassernes kontaktlærere var også på scenen for at sige de sidste ting til deres klasser. De blev efterfølgende overrasket på scenen af eleverne, der overrakte dem en lille ting, fordi de, som de sagde: “har hjulpet med opgaver og eksamener - også i timerne uden for skoletiden.”

Der var også et surprise-indslag med musiker Christian Daugaard, der satte gang i sangfesten til dimissionen.


Køges erhvervsliv støtter op

Traditionen tro blev der også uddelt flotte legater fra Køges erhvervsliv, inden der var festligt farvel med champagne og kransekage og fotografering. Tak til Henning Jensen Køge A/S, Dan Group Alarm, Køge Handel og Aktiv Fritid for at støtte op om vores erhvervsfaglige studenter.

Legaterne gik til Melanie de Blanck, Jean Eibo, Charmaine Zoe Jensen og Per Sebastian Glem Bernholm, der alle har gjort noget ekstraordinært under deres studentertid.

Lærepladskonkurrencens vindere var: Tine Amdi Richardt, der har fået læreplads hos Comwell, Jean Eibo, der har fået læreplads hos YouSee, Magnus Teddy Dalby, der har fået læreplads hos Robert Bosch, og Sebastian Flindt Ring, der skal i lære hos MAN Truck & Bus Service.

Læs også...