#KHS Kompetence

Minna fra Lundbeck har taget Den Grundlæggende Lederuddannelse

Af: Karina Anée Købke

Minna Pedersen arbejder på Lundbeck. Hun er nu tilbage som laborant med ansvar for indkøb efter et udviklende kursusforløb med praktisk ledelse på Kursuscentret KHS. Det nye læringsfællesskab fra kurset tager hun med, og de nye værktøjer er allerede i brug.

At være leder handler om at lede og skabe resultater gennem andre, og det er en disciplin, der kan læres. Minna Pedersen erfarede allerede undervejs på kurset, at hun begyndte at reflektere over den måde, hun agerer i samspillet med kolleger og samarbejdspartnere.

”Jeg valgte Den Grundlæggende Lederuddannelse for at udvikle mig, og få et stærkere fundament som leder og samarbejdspartner. Jeg føler i høj grad, at jeg har fået nogle særdeles gode og praktiske værktøjer i rygsækken. Der er en måned mellem hvert modul, og det har været effektivt at arbejde med det, vi har lært i den mellemliggende periode”, fortæller Minna Pedersen.

Aktiv og praksisrettet læring

Underviser på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole, Rikke Lunde Madsen, fortæller, at læringsformerne på Den Grundlæggende Lederuddannelse er meget aktivitets- og erfaringsbaserede:

”Vi tager altid udgangspunkt i opgaver og cases, der reflekterer den hverdag vores kursister er i som leder. På den måde får de mulighed for at forholde sig aktivt og personligt til dét, de lærer - og det er fantastisk at være med til at udvikle menneskers fulde potentiale.”

Rikke Lunde Madsen får ofte tilbagemeldinger fra kursisterne om, at den refleksion og ændret adfærd, de tager med fra kurset, gør en forskel, og giver dem fornyet motivation i deres lederroller.

”På Den Grundlæggende Lederuddannelse får deltagerne en værktøjskasse, de allerede næste dag kan anvende i deres job. Dermed oplever de hurtigt den forskel det kan gøre at tage en lederuddannelse. Det er skønt som underviser at opleve, når deltagerne kommer og fortæller, hvordan de har anvendt de teorier vi har arbejdet med, og den positive effekt og feedback de har fået”, siger Rikke Lunde Madsen.

God ledelse er alfa omega for både ledere og virksomheder 

Minna Pedersen fortæller også, at hun har udviklet sig meget, og har fået en langt større selvindsigt. 

”Jeg føler, at jeg står stærkere som leder og har fået en masse personlige kompetencer her efter uddannelsen, jeg kan bruge både under og efter arbejde. Jeg har udviklet mig meget som menneske, fortæller Minna og fortsætter:

”Vores gruppe på uddannelsen har sparret meget med hinanden undervejs, og vi har fortsat et stærkt læringsfællesskab. Selvom vi kommer fra forskellige firmaer, har vi lært meget af hinandens udfordringer, idet uddannelsen tager udgangspunkt i den virkelighed, vi hver især står i, siger Minna Pedersen.

Minna har efter endt uddannelse fået blod på tanden, og vil nu bygge videre på sin lederuddannelse.

Vil du også være en del af et inspirerende ledelsesnetværk og blive endnu bedre til at lede dig selv og andre?

Næste hold på Den Grundlæggende Lederuddannelse starter 21. september 2022. 


Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.