#KHS Kompetence

Hvordan leder man bæredygtig omstilling?

Af: Karina Anée Købke

Bæredygtighed og grøn omstilling handler om mere end klima og miljøindsatser. Det handler også om at drive bæredygtige virksomheder og lede på en helt ny måde, der integrerer samfundsansvar og ressource- og procesoptimering. Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole tilbyder derfor et nyt kursusforløb, hvor virksomheder får viden til at omsætte FN’s Verdensmål til daglig handling i praksis.

Bæredygtighed og verdensmål kan være diffuse emner. Derfor drejer det sig om at sætte Verdensmålene ind i en daglig forståelsesramme; at gøre målene forståelige og nærværende i virksomheders dagligdag. Dét er en af grundene til, at Kursuscentret KHS har valgt at udbyde et helt nyt kursus; ’Ledelse af bæredygtig omstilling og forretningsudvikling’.

”Det kan være en udfordring at favne og fokusere på Verdensmål generelt som virksomhed - og som enkeltperson. På Kursuscentret har vi f.eks. valgt særligt at fokusere på tre af de 17 Verdensmål, som vores bidrag i det store billede. F.eks. ’Kvalitetsuddannelse’, der skal fremme alles muligheder for livslang læring. På det konkrete kursus ’Ledelse af bæredygtig omstilling og forretningsudvikling’, får vores kursister indsigt i verdensmålene i forhold til netop deres forretningsudvikling og ledelsesadfærd og også ift. hvordan de motiverer medarbejdere til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur,” forklarer Charlotte Due, der er Kursuschef på Kursuscentret KHS.

Kursuscentret KHS arbejder med Verdensmål


Bæredygtige forretninger

Det kræver viden og indsigt at arbejde konkret med Verdensmål og bæredygtighed. Køge Handelsskole har længe arbejdet med FN’s 17 Verdensmål i såvel kurser, uddannelser og driften. På Kursuscentret KHS er det derfor ikke nyt at arbejde strategisk med Verdensmål og bæredygtighed, men arbejdet bliver løbende intensiveret.

Underviser Rikke Lunde Madsen påpeger, at undervisningen faktisk også skaber bæredygtighed.

”Når vi f.eks. underviser i Ledelse, Kommunikation, Arbejdsmiljø eller Projektledelse, så handler det i grunden om at skabe bæredygtige forretninger og understøtte f.eks. Verdensmålet ’Sundhed og Trivsel’. Det handler om at skabe bæredygtig ledelse, skabe et bedre arbejdsmiljø eller om at skabe bedre kommunikation”, fastslår Rikke Lunde Madsen. 

Tina M. Nielsen, der også underviser på Kursuscentret KHS, tilføjer:

”Det handler også om, hvordan virksomheder bedst udnytter potentialet samt formelle som uformelle kompetencer hos den enkelte medarbejder til fælles bedste for virksomheden, for det lokale, det nationale og globale samfund -og ikke mindst for den enkelte.

Kurset ’Ledelse af bæredygtig omstilling og forretningsudvikling’ varer i 5 dage fordelt over et par uger. Kurset starter 1. december 2021 og retter sig mod ledere på både strategisk, taktisk og operationelt niveau inden for alle brancher.

Fakta:

FN har defineret 17 Verdensmål, der dækker over tre hovedtemaer klima, miljø og social og økonomisk bæredygtighed og Danmark har sat ambitiøse mål mod et bæredygtig samfund i 2030.

Alle samfunds- og erhvervsstrukturer er således i begyndelsen af en transformation, som vil stille store krav til omstillings- og udviklingsparathed for virksomheder inden for alle brancher. Det vil ligeledes kræve nytænkning, holdningsbearbejdelse og andre sociale forståelser, og dermed også ændrede ledelses- og samarbejdsformer.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.