Information til kommende elever

Af: Karina Anée Købke

Her er vigtig information til dig, der har søgt ind på en af ungdomsuddannelserne på Køge Handelsskole:

Er du en af de 392 ansøgere som har søgt om optagelse til HHX på Køge Handelsskole?
Vi har modtaget flere ansøgninger end vi pt. må optage i forhold til det kapacitetsloft som er indført for alle gymnasiale uddannelser i Danmark. Vi afventer lige nu undervisningsministeriets udmelding om hvor mange af jer, vi må optage på Køge Handelsskole.

Alle ansøgere tildeles plads efter transporttid til uddannelsesstedet, det kan du se mere om her. På ug.dk kan du også finde flere informationer om elevfordelingen. Bor du på Stevns, har du modtaget information om optagelse fra Region Sjælland. Du kan også læse brevet her.

Ansøgere fordeles af undervisningsministeriet, og ansøgere som ikke kan fordeles direkte af undervisningsministeriet, fordeles af Region Sjælland. I slutningen af maj modtager Køge Handelsskole besked om hvilke ansøgere vi må optage, og senest 1. juni skal alle ansøgere have besked i e-boks.

Alle ansøgere som får brev om foreløbig plads senest den 1. juni, og vil samtidig blive inviteret til et informationsmøde, som afholdes den 13. juni. Alle elever vil få endelig bekræftelse på optagelse når de har gennemført folkeskoles afgangsprøver og opfylder optagelseskravene, dette sker i slutningen af juni.

Er du en af ansøgerne til EUX Business?
Vi har modtaget et rekordstort antal ansøgere til EUX Business, og heldigvis har vi pt. stadig plads til flere ansøgere. Går du med tanker om at tilmelde dig EUX Business, så er du velkommen til at kontakte os snarest muligt.

Ansøgere, som allerede har ansøgt, vil modtage bekræftelse på deres ansøgning i løbet af den kommende tid. Elever, som skal starte på EUX Business, vil i øvrigt blive indkaldt til en optagelsessamtale, og denne samtale vil finde sted i uge 25. Alle elever vil få endelig bekræftelse på optagelse, når de har gennemført folkeskoles afgangsprøver og opfylder optagelseskravene. Dette sker senest i slutningen af juni. Vi håber, at se dig efter sommerferien.

Er du en af ansøgerne til EUD Business?
Vi har stadig plads til flere ansøgere på de merkantile erhvervsuddannelser. Går du med tanker om at tilmelde dig EUD Business, så er du velkommen til at kontakte os snarest muligt.

Ansøgere, som allerede har ansøgt, vil modtage bekræftelse på deres ansøgning i løbet af den kommende tid. Elever, som skal starte på EUD Business, vil i øvrigt blive indkaldt til en optagelsessamtale. Denne samtale vil finde sted i uge 25. Alle elever vil få endelig bekræftelse på optagelse, når de har gennemført folkeskoles afgangsprøver og opfylder optagelseskravene, dette sker senest i slutningen af juni. Vi håber at se dig efter sommerferien.

Har du spørgsmål?
Så kan vores studiecenter hjælpe dig.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.