Direktør Stig Johansen

Køge Handelsskole er UNESCO Verdensmålsskole

Af: Karina Anée Købke

Foruden at være Verdensmålscertificeret 2030 Skole er Køge Handelsskole nu også optaget i UNESCO asp netværket.

På Køge Handelsskole er bæredygtighed, klimaomtanke og arbejdet med verdensmålene en integreret del af både undervisning og drift. Skolen arbejder målrettet med bæredygtig dannelse, og derfor glæder det Køge Handelsskoles direktør, Stig Johansen, at skolen nu er med i UNESCO asp netværket - og dermed også officielt er UNESCO Verdensmålsskole.

”Jeg er glad og stolt over den anerkendelse det er, at få en plads i UNESCOS netværk. Hos os på Køge Handelsskole har verdensmålene længe haft en central plads, både i undervisningen og måden, vi driver skole på – ligesom det er et af fokuspunkterne i vores strategi. For vi mener, at det er vigtigt at sikre, at vores elever går fremtiden i møde med bæredygtig dannelse i rygsækken. Det er vigtigt både for dem, for vores samfund og verden i det hele taget,” fastslår Stig Johansen.

Eleverne inddrages
Køge Handelsskole har nedsat et udvalg, der arbejder på at skabe nye bæredygtige og klimavenlige tiltag, ligesom eleverne bliver inddraget i at komme med bud på bæredygtige forretningskoncepter og nye grønne tiltag.

”Som skole har vi et ansvar for at uddanne til en bæredygtig fremtid, og vi ser frem til samarbejdet i UNESCO-netværket, hvor alle verdensmålsskoler forpligter sig til at fremme UNESCO's værdier samt FN's 17 Verdensmål, som er en global dagsorden for bæredygtig udvikling - og herunder at udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. For vi skal sammen skabe de nye generationers fremtid på jorden,” slutter Stig Johansen.

Med titlen som UNESCO Verdensmålsskole indtræder Køge Handelsskole i UNESCO Associated Schools Project-netværket (ASP-net), der omfatter mere end 12.500 skoler og uddannelsesinstitutioner på tværs af 184 lande.

FAKTA:
UNESCO´s Verdensmålsskoler har særligt fokus på UNESCO’s kerneværdier: Lige muligheder uanset køn, hudfarve, religion samt ligestilling mellem kvinder og mænd
. Skolerne har desuden fokus på FN’s 17 Verdensmål, som er en global agenda, som alle FN’s medlemslande er forpligtede til at bidrage til. UNESCO asp har kvalitetsuddannelse som kerneområde, og derfor fokuserer netværkets bidrag netop på uddannelsens rolle i opfyldelsen af Verdensmålene.

De danske UNESCO Verdensmålsskoler er en del af UNESCO’s internationale skolenetværk UNESCO Associated Schools Project´s (ASP-net) – et netværk med 12.500 skoler og uddannelsesinstitutioner i 184 lande.

Den danske strategi tager udgangspunkt i det internationale ASP-nets strategis to fokusområder – Global Citizenship Education (GCED) og Education for Sustainable Development (ESD), der med afsæt i snart 70 års erfaring med udvikling af kvalitetsundervisning søger at fremme fred, interkulturel forståelse og tolerance blandt unge mennesker - samt at bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden. ASP netværket i Danmark skal skabe grobund for udvikling af uddannelse i en hastigt foranderlig verden og blandt uddannelsesinstitutioner med meget forskellig karakter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.