Deling af viden og inspiration

Af: Karina Anée Købke

Vi kan alle beriges af at lære fra hinanden.Derfor bød vi velkommen til en særlig lektion i videndeling: Køge Handelsskole havde den fornøjelse at byde velkommen til en gruppe på 55 besøgende fra Tjekkiet.

Gruppen, bestående af tjekkiske gymnasielærere, er i Danmark for at udforske forskellige uddannelsesinstitutioner, og Køge Handelsskole havde æren af, at vise delegationen hvordan en erhvervsskole fungerer.

Formålet for vores gæster var at udforske vores undervisningsmetoder og opnå indsigt i, hvordan vi griber undervisningen an for at skabe nye, pædagogiske og didaktiske erfaringer.

"Det har været en utrolig spændende og lærerig dag, også for os. Gruppen var meget engageret,” fortæller Gitte Dyrløv og Inge Jakobsen, der spillede en central rolle som værter for arrangementet.

Også skolens direktør, Stig Johansen, udtrykker sin glæde over, at KHS kan bidrage til udveksling af viden:

”Det er netop den slags samarbejder og erfaringsdelinger, der former fremtidens uddannelseslandskab til gavn for alle involverede parter. Vi kan alle lære og vokse sammen gennem inspirerende samarbejder og en fælles passion for uddannelse og udvikling.”

Velkomst fra direktør Stig Johansen og de internationale koordinatorer

Gruppen af gymnasielærere fra Tjekkiet.

Læs også...