Undervisning i fag, du kan bruge til noget

Erhvervsrettet fokus, engagerede lærere, mange nye fag

Sådan er undervisningen

På EUX Business kommer du til at beskæftige dig med aktuelle, businessorienterede og samfundsrelevante emner. Vi underviser i et mix af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.


Vi har gennem hele uddannelsesforløbet fokus på, hvordan du bedst muligt kan opnå at finde en læreplads. Vi ønsker at give dig både faglige og personlige kompetencer til at klare dig i fremtiden - som menneske og i dit arbejdsliv.  

Tæt på erhvervslivet

Vi har et stort erhvervsrettet fokus, og vi samarbejder med virksomheder i projektforløb og om konkrete caseopgaver.

Det betyder, at vi ofte har besøg af forskellige virksomheder og foredragsholdere - det giver dig en solid indsigt i, hvordan teori og praksis spiller sammen i virkeligheden.

Hos os spiller fagene sammen. Det vil sige at fagene blandes ind i hinanden og med et fokus på, hvordan virkeligheden er ude i virksomhederne.

Mød lærerne

Mange af vores lærere har en baggrund fra erhvervslivet eller som selvstændige, de gør brug af i undervisningen - det gør den mere virkelighedsnær. Fælles er, at alle brænder for at lære fra sig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.