Bliv undervist i fag, du kan bruge til noget

Praksisorienteret undervisning & engagerede lærere

Praksisnær undervisning

På EUD Business kommer du til at beskæftige dig med aktuelle, businessorienterede og samfundsrelevante emner. Vi underviser i et mix af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Vi har har fra dag 1 fokus på, hvordan du bedst muligt kan finder den læreplads, du drømmer om.

Tæt på erhvervslivet

Vi har tit besøg - og besøger - forskellige virksomheder. Vi arbejder med rigtige virksomheders udfordringer, som du også vil stå over for, når du skal i lære. På den måde bliver undervisningen så relevant og tæt på den virkelige verden som mulig.

Hos os spiller fagene også sammen. Det vil sige at fagene blandes ind i hinanden og med et fokus på, hvordan virkeligheden er ude i virksomhederne.

Mød lærerne

Mange af vores lærere har en baggrund fra erhvervslivet eller som selvstændige, de gør brug af i undervisningen - det gør den mere virkelighedsnær. Fælles er, at alle brænder for at lære fra sig.