Få hjælp til studiet af vores faglige vejledere

Faglig vejledning

Vores 4 faglige vejledere kan hjælpe dig med at få størst muligt udbytte af undervisningen.

I begyndelsen af studieretningsforløbet bliver alle screenet, for at identificere eventuelle matematik-, skrive- og læsevanskeligheder. Her tester vi fx din læsehastighed, læseforståelse og stavefærdigheder. Det er også her eventuelle dyslektiske træk (ordblindhed) typisk bliver opdaget. - Det giver os nemlig mulighed for, at yde den bedst mulige faglige støtte til, at du får en god studentereksamen. Mulighederne for hjælp er mange; f.eks.:

 • Ekstra tid ved eksamen

 • Diverse hjælpeprogrammer til computeren

 • Personlig vejledning/undervisning med kompetent underviser i det fag, du har svært ved.

Ordblindhed

Som ordblind er det vigtigt, at få støtte så hurtigt som muligt. Hvis du bliver testet ordblind, så søger vi for specialpædagogisk støtte, SPS. Støtten betyder, at du (fra SU-styrelsen) får:

 • Mulighed for at gå til eksamen på særlige vilkår.

 • Bevilliget en ”it-rygsæk” (vælg mellem en særlig computer eller programmer til egen computer).

 • Ekstra studiestøttetimer - de kan være hos læsevejlederen eller f.eks. en sproglærer.

Læsevejledning

Læsevejledningen tilbyder læse- og stavetræning, normalt i mindre grupper.

Læsevejlederens undervisning skal give eleven nogle redskaber til at kompensere for hans eller hende vanskeligheder. Det sker f.eks. ved at introducere it-redskaber samt læse-, skrive- og stavestrategier.

Læse- og skrivehjælp via 'CD-ord'
Du kan bruge systemet CD-ord, hvis du går på HHX. Det kan hentes via Uni-login og kan bruges i alle fag som læse- og skrivehjælp.

Matematikvejledning

Alle vores elever screenes i starten af uddannelsen. Udvalgte elever får en samtale med matematikvejlederen. Elever, der har specifikke matematikvanskeligheder, får individuel vejledning.  

Kontakt de faglige vejledere

Når du er elev, kan du skrive til de faglige vejledere over Lectio. Eller besøge dem i lokale 214, lige overfor elevindgangen til lærerværelset.

 • Signe Sindberg Kaspersen

  Cand.mag. - Læsevejleder og underviser (dansk, historie og mediefag)

 • Helge Breindahl

  Underviser og Læsevejleder

 • Tina Biil Eriksen

  E.D. - International koordinator, læsevejleder og underviser (engelsk og tysk)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Når du modtager nyt fra os, vil det være fyldt med gode tips og information om vores forskellige uddannelser.