Praktik i udlandet - PIU

Du har måske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og faglige plan.

Som studerende på en handelsskole (HHX, EUX, EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kan være en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

Krav til PIU kandidater:

  • Et åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange

Hvad kan du få ud af et PIU ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på 
  • Du forbedrer din sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter

Et PIU ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vis antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

HHX studerende
Som noget nyt i forbindelse med erhvervsskolereformen, skal HHx studerende supplere med et 5 ugers merkantilforløb inden de kan starte deres praktik i udlandet. Her på Køge Handelsskole arbejder vi på, at du enten kan tage dit 5 ugers forløb inden du tager af sted eller i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

EUX Business/EUD Business
Hvis du er EUD eller EUX studerende, skal du ikke deltage i et 5 ugers forløb, du kan tage direkte på et praktikophold i udlandet.

Job og logi i udlandet
I forbindelse med et PIU ophold, så har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, dog sørger praktikstederne i udlandet ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

Løn under et PIU ophold
Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, så skal du sørge for at forhandle løn, dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU studerende skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU ordningen. Vi henstiller til, at I ca. får kr. 5000 eller gerne mere i løn om måneden.

Folkeregister
Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i. Du kan læse mere her.

AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) 
Praktik i udlandet bliver støttet af AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i Udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AER, dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AER.

Forsikring
I forbindelse med et PIU ophold, skal du sørger for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

Godkendelse af ophold
Mette Søgaard tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvis du har spørgsmål til PIU.

De bedste hilsner, 
Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)

Det internationale kontor

 

Vi træffes desuden personligt på skolen i lokale 221. 

Se træffetider for Inge og Tina i vores skemaer på Lectio. For tid hos Gitte aftales telefonisk på mobil.