Praktik i udlandet - PIU

Du har måske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og faglige plan.

Som elev på en handelsskole (HHX, EUX og EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kan være en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU-ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

Krav til PIU-kandidater:

  • Et åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange


Hvad kan du få ud af et PIU-ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på 
  • Du forbedrer din sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter


Et PIU-ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vist antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale - f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

Job og logi i udlandet
I forbindelse med et PIU-ophold, så har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, men praktikstederne i udlandet sørger ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

Løn under et PIU-ophold
Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, så skal du sørge for at forhandle løn, dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU-elever skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU-ordningen. Vi henstiller til, at man som PIU-elev får en løn på ca. 5000 kr. og gerne mere om måneden.

Folkeregister
Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i via dette link

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) 
Praktik i udlandet bliver støttet af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i Udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AUB, dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AUB.

Forsikring
I forbindelse med et PIU-ophold, skal du sørger for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

Godkendelse af ophold
Mette Søgaard tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 – kig efter døren med flagene i rød bygning, hvis du har spørgsmål til PIU.


De bedste hilsner, 
Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)

Det internationale kontor

 

Vi træffes desuden personligt på skolen i lokale 221. 

Se træffetider for Inge og Tina i vores skemaer på Lectio. For tid hos Gitte aftales telefonisk på mobil.