Erasmus+ programmet

Erasmus+ er vores praktik- og uddannelsestilbud for 2. og 3. års elever, som er støttet af EU midler. Programmet giver dig mulighed for som studerende på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser at komme på et tre ugers kombineret sprog- og praktikophold. HHX har mulighed for at rejse til Spanien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, EUD/EUX til Malta. Opholdet er en del af dine studier på Køge Handelsskole – og du forventes selv at skulle læse mistede timer op. Der vil samtidig også være opgaver, der skal løses under opholdet i udlandet. For 3. års elever vil opholdet evt. kunne bruges som afsæt for SO3 opgaven.

I foråret vil de internationale koordinatorer holde forskellige oplæg for nye interesserede Erasmus+ studerende. Til det første infomøde, vil du kunne møde tidligere Erasmus+ elever, som fortæller om deres oplevelser i de respektive lande. Inden selve rejsen vil der være forberedende kultur- og sprogkurser på Køge Handelsskole med de udenlandske partnere.

Man kan søge om at komme på Erasmus+-ophold online her på siden.
I vil blive opkrævet et depositum på kr. 5000,- når I bliver udvalgt til at rejse. Overskydende penge bliver tilbagebetalt, når opgaver og evalueringer i forbindelse med opholdet er afleveret.
De internationale koordinatorer vælger de kommende Erasmus+-udsendte ud fra følgende kriterier: Studieaktivitet de seneste år på KHS, evaluering fra klassens lærere og vejleder (mødedisciplin, modenhed, fagligt niveau osv.) og måske en personlig samtale kan komme på tale.

Spanien (Málaga-området)
Vores partner i Spanien er et rejseselskab, som samtidig har specialiseret sig i Erasmus+ ophold. Virksomheden er danskejet og ejeren hedder Mette Kühnel:
Venga Travel: www.venga.dk
De tilbyder også sprogskoleophold og logi i lejligheder.

Tyskland
Vores partner i Tyskland hedder Barbara Hillerich og hun holder til i Bochum. Hendes firma hedder: Barbara Hillerich Training Beratung Mediation.
Barbara er god ven af vores tysklærer på KHS Lone Clemmesen og ILS-eleverne har haft fornøjelsen af at møde hende i Danmark – ligesom de også har været i Bochum.
Barbara tilbyder logi, skoleophold med tyskundervisning samt praktikophold I virksomheder.
I Tyskland vil vi bestræbe os på at tilbyde 2 uges praktik og 1 uges sprogskoleophold

Malta
Vores partner på Malta hedder Paragon og har mange års erfaring med Erasmus+ elever: www.paragoneurope.eu. På Malta er der typisk praktik i virksomheder i alle 3 uger. Arbejdssproget på Malta er engelsk. Der vil yderligere være engelsk sprogundervisning. I placeres i lejligheder under opholdet på Malta.

Storbritannien
Vores partner i Storbritannien hedder Internship in Brighton og har mange års erfaring med Erasmus+-elever: www.internshipinbrighton.com
I Brighton bor man i lejligheder og får ligeledes også sprogundervisning i engelsk ved siden af praktikopholdet i virksomheder.

Frankrig
Vores partner i Frankrig hedder Alfmed og har erfaring med Erasmus+ elever. Se www.alfmed.com. Opholdet finder sted i byen Perpignan i Sydfrankrig nær grænsen til Spanien. I Frankrig er der praktik i virksomheder i 2 uger, og der vil derudover være fransk sprogundervisning. I placeres i lejligheder under opholdet i Frankrig.Hvad får du med i prisen:
• Tre ugers ophold i skoletiden – med virksomhedspraktik og sprogkurser 
• Transport med fly og lokaltransport på destinationen
• Logi i lejligheder
• Forsikring
• Vejledning og monitorering
• Certifikat – fx Europass (se: www.europass.dk)

Du skal selv betale for mad under opholdet.

Informationsmøder
Hold øje med Lectio – det er her det vil fremgå, når vi holder Erasmus+-møde for nye interesserede elever.

Ansøgning - Erasmus+
Erasmus+-ansøgning online (tre ugers praktik som en del af studietiden på HHX og EUX & EUD Business)

De bedste hilsner, 
Inge Jakobsen (HHX), Tina Biil Eriksen (HHX) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business)Det internationale kontor

 

Mobilitetcharter 2016-2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i oktober 2015 tildelt Køge Handelsskole Vet Mobility Charter, som betyder en fast 5-årig aftale om udlandsophold med Erasmus+ for studerende og ansatte på Køge Handelsskole.

Vi træffes desuden personligt på skolen i lokale 221. 

Se træffetider for Inge og Tina i vores skemaer på Lectio. For tid hos Gitte aftales telefonisk på mobil.