Til virksomheder

Ansæt en elev fra Praktikcentret

Hvis du som virksomhed ikke har mulighed for at ansætte en elev i hele 2 år, kan du vælge at ansætte en elev i 3 eller 6 måneder eller i den periode som passer ind for din virksomhed. Eleven vil komme fra Praktikcentret på Køge Handelsskole og vil i forvejen have opnået kompetencer f.eks. indenfor salg/indkøb/løn/bogholderi. Eleven vil også have kendskab til Navision.

 

Er du i en virksomhed, som overvejer at ansætte en kontorelev med økonomi eller administration i speciale? Eller er du usikker på, hvad der skal til for at få et godt forløb med en elev? Så kontakt Praktikcentret Køge - her kan du forvente professionel rådgivning omkring virksomhedspraktik, fordele, udfordringer, processen for elevansættelser, voksenelever, elevernes kompetencer, eller hvad du end måtte have behov for at vide mere om, inden du træffer den endelige beslutning om elevansættelse.

Spørgsmål vedr. elever kan sendes til Praktikpladskonsulent Michala Duvier mdu@khs.dk
Godkendelse af virksomhed som uddannelsessted
En af vores kernekompetencer er at vejlede omkring valg af uddannelse og speciale med udgangspunkt i jeres virksomhed. Vi klarlægger proceduren for godkendelse, vejleder i udfyldelse af ansøgningsskema og foretager den endelige godkendelse. Vi godkender jer på baggrund af et ansøgningsskema, vores forudgående dialog og et eventuelt besøg i jeres virksomhed.
Kontakt praktikkonsulenten – eller udfyld selv skemaet her.

Mail skemaet til MDU@khs.dk eller send det til:

Praktik Centret Køge
Att.: Michala Ryholm Duvier
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Indgåelse af uddannelsesaftale
Når I har valgt jeres kommende elev, er næste skridt indgåelse af en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaleformular og vejledning kan I få via os – eller selv hente her.

Uddannelsesaftalens varighed
Den typiske aftale mellem virksomhed og elev er et til to år, afhængig af hvor lang tid eleven har været i Praktikcentret samt elevens baggrund. Det nemmeste vil være, at ringe til praktikcentret omkring den specifikke elev.

Skoleperioder
I løbet af elevens uddannelsesforløb vil der være syv til 12 ugers obligatoriske skoleophold – afhængig af elevens baggrund og speciale.

Praktikplan
Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og virksomheden får gavn af en veluddannet elev.

Virksomheden skal derfor lægge en praktikplan for hver elev, som bør indeholde:
• Oversigt over uddannelsesforløb med periodeangivelse
• Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen
• Hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder
• Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler – ca. en gang i kvartalet

Praktikplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Løn
Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal elevuddannelsesvirksomheden betale løn til eleven i praktikperioden. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om virksomheden har tiltrådt overenskomsten. For kontorområdet vil det typisk være Landsoverenskomsten for Kontor og Lager (link her).
Praktikcentret Køge henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender, herunder også mindstelønssatser i de gældende overenskomster.

Lønrefusion under elevens skoleophold
Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtager virksomheden delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Du finder satserne her.

Voksenlærlingetilskud for elever der er fyldt 25 år
Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Virksomheden skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Læs mere om voksenlærlingetilskudsordningen her.Til Foreninger og organisationer:
Vi vil meget gerne udføre NON-profit opgaver indenfor administration eller økonomi etc.
Så er du/I en forening eller organisation, som har brug for hjælp - så kontakt os endelig for en snak omkring opgaverne.

Læs mere under Til Foreninger og organisationer - eller ring og hør nærmere hos Praktikcentrets daglige leder:
Vicky Dong Jensen
Daglig leder
E-mail: vdj@khs.dk
Tlf.: 91 34 66 99