Til elever

Sådan er det at arbejde i Praktikcentret Køge

I Praktikcentret Køge arbejder vi i seks simulerede virksomheder. Det foregår i en lukket, simuleret verden, men alle arbejdsopgaverne er på niveau med de opgaver, man udfører i en ordinær virksomhed. Vi arbejder i Simu World, Office pakken og NAV.

 

Arbejdsopgaver

 Salg/kundeservice
Ordrestyring og ordrebekræftelser, fakturering, købsaftaler, salgsbudgetter og -statistikker.

 Marketing
Udgiver nyhedsbrev, brochurer/kataloger, kampagner/tilbud, Facebookside, reklame for diverse foreninger og organisationer, internt materiale.

 Indkøb/lager
Vareindkøb og varemodtagelse, købsaftaler, indkøbsbudgetter, lageroptælling/-afstemning.

 Reception/HR
Post, telefon, vare-/madbestilling, diverse HR-opgaver.

 Økonomi
Indbetalinger/udbetalinger, bogføring, løn, årsregnskaber, momsafregning, afstemninger, budgetter.

 

Optagelseskrav

For at være berettiget til optagelse på Praktikcentret Køge skal Handelsskolernes grundforløb være gennemført med gærdehøjde til Administration eller Økonomi. Derudover er der visse kriterier, der skal være opfyldt (EMMA-kriterierne). Der bliver løbende afholdt medarbejdersamtaler, hvor det bl.a. vil blive vurderet, at EMMA-kriterierne bliver opfyldt. Alle elever skal have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk

 

EMMA-kriterierne

E = Egnet. Egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille.

M = Mobil faglig. Eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens §109.

M = Mobil geografisk. Eleven skal aktivt opsøge og acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. hovedbekendtgørelsens § 108.

A = Aktiv søgende. Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og skal tage passende initiativer i forbindelse hermed.

 

Praktisk information

Arbejdstid
Man-Tors: 8.00-15.45. Fredag: 8.00-14.00.

Jobsøgning
Du er pligtig til hver uge, at skrive minimum to ansøgninger, som skal uploades på Elevplan (se særlig vejledning).

Ferie
Praktikcentret Køge følger overordnet Køge Handelsskoles ferier.

Praktikydelse
Når du arbejder i Praktikcentret Køge modtager du praktikydelse. Du kan se den gældende sats her. Er du enlig forsøger, har du måske mulighed for at søge om ekstra tilskud i din hjemkommune (spørg din sagsbehandler).

Transport
Har du mere end 10 km til Praktikcentret Køge har du mulighed for at få befordringstilskud - der refunderes 90% af den lavest mulige offentlige transportomkostning - uanset hvilken transportform, der benyttes, i skoleperioder refunderes dog 100%.

Dine muligheder, imens du er i Praktikcentret Køge

At være i Praktikcentret Køge åbner op for en masse muligheder, men også en masse spørgsmål. Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål:

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Din uddannelse tager 1-2 år afhængig af din baggrund – dvs. dit grundforløb og eventuelle RKV (Real Kompetence Vurdering) – for yderligere oplysninger spørg Praktikkonsulenten.

Hvad vil ”tre måneders prøvetid” sige?
Elever har tre måneders prøvetid fra uddannelseskontraktens startdato, indenfor hvilken begge parter kan opsige elevkontrakten. Det vil sige, at elever der får en ordinær elevplads indenfor de første tre måneder af deres elevtid, kan starte forfra på uddannelsen i en ordinær virksomhed. Samtidig har elever indenfor de første tre måneder mulighed for at skifte speciale, hvis gærdehøjderne er til det.

Efter de tre måneders prøvetid er uddannelsen fastlåst. Således at indgåelse af elevkontrakt med en ordinær virksomhed, vil være en restlære.

Hvad er restlære?
En restlære er en elevkontrakt i en ordinær virksomhed indgået efter de tre måneders prøvetid. Det vil sige har du været tilknyttet Praktikcentret Køge i fx ½ år vil restlæren i en ordinær virksomhed være 1½ år.

Hvordan kommer jeg i praktik i en ordinær virksomhed?
På Praktikcentret Køge kan du komme i VFU (VirksomhedsForlagt Undervisning) i 4-8 uger (12 uger under visse forudsætninger). Det er Praktikcentret Køge, der betaler uddannelsesydelse i praktiktiden. En VFU er en oplagt mulighed for at øge elevens kompetencer i elevtiden, udvide netværket og eventuelt blive i virksomheden i en uddannelsesaftale (restlære eller kort aftale). Efter en kort aftale kan du komme tilbage på Praktikcentret Køge og gøre din uddannelse færdig – for yderligere oplysninger spørg Praktikkonsulenten.