Til elever

Sådan er det at arbejde i Praktikcentret Køge

I Praktikcentret Køge arbejder vi i simulerede virksomheder. Det foregår i en lukket, simuleret verden, men alle arbejdsopgaverne svarer til de opgaver, man udfører i en ordinær virksomhed. Vi arbejder i KOPRA, kontorelevernes Praktiksystem, Office pakken og Navision.

 

Arbejdsopgaver

 Salg/kundeservice
Ordrestyring og ordrebekræftelser, fakturering, købsaftaler, salgsbudgetter og -statistikker.

  Indkøb/lager
Vareindkøb og varemodtagelse, købsaftaler, indkøbsbudgetter, lageroptælling/-afstemning.

 Reception/HR
Post, telefon, vare-/madbestilling, diverse HR-opgaver. Udgiver nyhedsbrev, brochurer/kataloger, kampagner/tilbud, Facebookside, reklame for diverse foreninger og organisationer, internt materiale.

 Økonomi
Indbetalinger/udbetalinger, debitor/kreditor, bogføring, Finans, løn, årsregnskaber, momsafregning, afstemninger, budgetter.

 

Optagelseskrav

For at være berettiget til optagelse på Praktikcentret Køge skal EUX eller EUS 5 uger være gennemført med grundforløbsprøver inden for kontor. Derudover er der visse kriterier, der skal være opfyldt (EMMA-kriterierne). Der bliver løbende afholdt medarbejdersamtaler, hvor det bl.a. vil blive vurderet, at EMMA-kriterierne bliver opfyldt. Alle elever skal have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk

For at blive optaget er det et krav at du har deltaget i informationsmøde om skolepraktik. Du skal have en aktiv profil på praktikpladsen.dk og praktikcentrets instruktører skal vurdere dig EMMA-egnet.

 

EMMA-kriterierne

E = Egnet. Egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Det er et krav at man vurderes egnet både i forhold til faglighed, samarbejde og generelle kompetencer som kræves indenfor kontorfaget.

M = Mobil faglig. Eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens §109.

M = Mobil geografisk. Eleven skal aktivt opsøge og acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. hovedbekendtgørelsens § 108.

A = Aktiv søgende. Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Der vil være krav og kontrol ift. en elev er aktivt søgende.

 

Praktisk information

Arbejdstid

Arbejdstiden varierer afhængig af hvilken afdeling du sidder i. Fremmøde i praktikcentret kan maksimalt være:

Man-Tors: 8.00-15.00. Fredag: 8.00-14.00.

Udover den tid du skal være på praktikcentret, skal du også bruge minimum 5 timer pr. uge på jobsøgning.

Jobsøgning
Du er pligtig til hver uge, at skrive minimum to ansøgninger, som skal uploades via lectio (se særlig vejledning).

Ferie
Praktikcentret Køge følger overordnet Køge Handelsskoles ferier. Der afholdes 3 ugers ferie i juli. Kontorelever vil have jobsøgningsdage hvor der skal laves arbejde hjemme, både i yderligere uger i sommerferien samt enkeltstående dage i løbet af skoleåret.

Praktikydelse
Når du arbejder i Praktikcentret Køge modtager du praktikydelse. Du kan se den gældende sats her. Er du enlig forsøger, har du måske mulighed for at søge om ekstra tilskud i din hjemkommune (spørg din sagsbehandler).

Transport
Har du mere end 10 km til Praktikcentret Køge har du mulighed for at få befordringstilskud - der refunderes 90% af den lavest mulige offentlige transportomkostning - uanset hvilken transportform, der benyttes, i skoleperioder refunderes dog 100%.

Dine muligheder, imens du er i Praktikcentret Køge

At være i Praktikcentret Køge åbner op for en masse muligheder, men også en masse spørgsmål. Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål:

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Din uddannelse tager 1-2 år afhængig af din baggrund – dvs. dit grundforløb og eventuelle RKV (Real Kompetence Vurdering) – for yderligere oplysninger spørg Uddannelsessekretær Cristina Ploug.

Hvad er kort aftale?
Hvis en virksomhed ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for ar ansætte dig i den fulde læretid, er en kort uddannelsesaftale en mulighed.
En del af uddannelsen foregår i virksomheden og virksomheden betaler din elevløn.
Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den dækker mindst en hel praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. En sådan aftale kan altid forlænges.
Hvis kortaftalen ikke bliver forlænget kan du vende tilbage til skolepraktiken

Hvad er del aftale?
En del aftale er meget lig med en kort aftale, en del af uddannelsen foregår i virksomheden og virksomheden betaler din elevløn.
Modsat den korte aftale - må en delaftale ikke indeholde skoleophold, men kun praktikperioden. Du er sikret at fortsætte i skolepraktik, når delaftalen udløber.

VFP (Virksomhedsforlagt Praktik)
VFP er en aftaletype hvor virksomheden har mulighed for at få en elev på prøve i op til 3 uger uden omkostninger. Det er samtidigt elevens mulighed for at se virksomheden an.

Hvad er restlære?
En restlære er en elevkontrakt i en ordinær virksomhed indgået efter de tre måneders prøvetid. Det vil sige har du været tilknyttet Praktikcentret Køge i fx ½ år vil restlæren i en ordinær virksomhed være 1½ år.

Hvordan kommer jeg i praktik i en ordinær virksomhed?
På Praktikcentret Køge kan du komme i VFP (Virksomhedsforlagt Praktik) i 3 uger. Det er Praktikcentret Køge, der betaler uddannelsesydelse i praktiktiden. En VFP er en oplagt mulighed for at øge elevens kompetencer i elevtiden, udvide netværket og eventuelt blive i virksomheden i en uddannelsesaftale (restlære eller kort aftale). Efter en kort aftale kan du komme tilbage på Praktikcentret Køge og gøre din uddannelse færdig – for yderligere oplysninger kontakt Praktikkontoret.