Om Praktikcentret Køge

Praktikcentret Køge er en praktik-virksomhed, der arbejder efter en handelsvirksomheds principper i et lukket netværk. Praktikcentret er indrettet som et nutidigt kontorlandskab og indeholder seks virksomheder, der alle har en indkøbs–, salgs– og økonomiafdeling.

Derudover har huset funktioner som personaleadministration og marketing og som elev kommer man til at arbejde i relevante afdelinger. Vi uddanner kontorelever med speciale i Administration og Økonomi. I Praktikcentret Køge får eleven med andre ord en uddannelse, der er på niveau med den uddannelse, man får i en ordinær virksomhed.

Vores instruktører
Vores instruktører har en bred faglig erfaring inden for deres specialer så som: Økonomi, salg, logistik, marketing, HR eller indkøb.

Vores administrative personale
Vores administrationspersonale sidder med elevregistrering og daglige registreringer af protokol, transportgodtgørelse, mødereferater, opdatering i diverse systemer samt diverse ad hoc opgaver.

Vores praktikkonsulenter
Vores praktikkonsulenter sørger for kontakt virksomheder og elever imellem, godkender virksomheder til at have elever, skaber kontakt til virksomheder omkring VFU (Virksomhedsforlagt Undervisning), netværker og afholder prøve-samtaler med eleverne. Vores praktikpladskonsulent hjælper vores elever med at finde elevpladser, og hjælper dem med at skrive ansøgninger og afholder prøve-samtaler med dem.

Hans Severinsen

Uddannelseschef

E-mail: hs@khs.dk

Tlf: 41315568

Vicky Dong Jensen

Daglig leder

E-mail: vdj@khs.dk

Tlf: 91346699

Cristina Ploug

Uddannelsessekretær

E-mail: cpl@khs.dk

Tlf: 91346747

Inge Kjærgaard Nielsen

Instruktør og uddannelsesansvarlig

E-mail: ikn@khs.dk

Tlf: 72283800

Pernille Røn Bærensen

Instruktør og uddannelsesansvarlig

E-mail: prb@khs.dk

Tlf: 72283800

Tanja Hansen

Instruktør og uddannelsesansvarlig

E-mail: th@khs.dk

Tlf: 72283800