Til virksomheder

Ansæt en kontorelev fra Oplæringscentret Køge

Hvis du som virksomhed ikke har mulighed for at ansætte en kontorelev i hele 2 år, kan du vælge at ansætte en kontorelev i 3 eller 6 måneder eller i den periode som passer ind for din virksomhed. Kontoreleven vil komme fra Oplæringscentret Køge  og vil i forvejen have opnået kompetencer f.eks. indenfor salg/indkøb/løn/bogholderi. Kontoreleven vil også have kendskab til Navision.

 

Er du i en virksomhed, som overvejer at ansætte en kontorelev med økonomi eller administration i speciale? Eller er du usikker på, hvad der skal til for at få et godt forløb med en kontorelev? Så kontakt Oplæringscentret Køge - her kan du forvente professionel rådgivning omkring virksomhedsoplæring, fordele, udfordringer, processen for elevansættelser, voksenelever, kontorelevernes kompetencer, eller hvad du end måtte have behov for at vide mere om, inden du træffer den endelige beslutning om elevansættelse.

Spørgsmål vedr. elever kan sendes til Lærepladskonsulent Peernille Buus pebu@khs.dk
Godkendelse af virksomhed som uddannelsessted
En af vores kernekompetencer er at vejlede omkring valg af uddannelse og speciale med udgangspunkt i jeres virksomhed. Vi klarlægger proceduren for godkendelse, vejleder i udfyldelse af ansøgningsskema og foretager den endelige godkendelse. Vi godkender jer på baggrund af et ansøgningsskema, vores forudgående dialog og et eventuelt besøg i jeres virksomhed.
Kontakt lærepladskonsulenten – eller udfyld selv skemaet her.

Mail skemaet til pebu@khs.dk eller send det til:

Oplæringscentret Køge
Att.: Peernille Buus
Uddannelsesvej 20
4600 Køge

Indgåelse af uddannelsesaftale
Når jeg har valgt jeres kommende kontorelev, er næste skridt indgåelse af en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaleformular og vejledning kan jeg få via os – eller selv hente her .

Uddannelsesaftalens varighed
Den typiske aftale mellem virksomhed og kontorelev er, afhængig af hvor lang tid kontoreleven har været i Oplæringscentret Køge samt kontorelevens baggrund. Det nemmeste vil være, at ringe til Oplæringscentret Køge omkring den specifikke kontorelev.

Skoleperioder
I løbet af kontorelevens uddannelsesforløb vil der være syv til 12 ugers obligatoriske skoleophold – afhængig af kontorelevens baggrund.

Oplæringsplan
Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at kontoreleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og virksomheden får givet af en veluddannet kontorelev.

Virksomheden skal derfor lægge en oplæringsplan for hver kontorelev, som bør indeholde:
• Oversigt over uddannelsesforløb med periodeangivelse
• Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen
• Hvem har ansvaret for oplæringen i de enkelte perioder
• Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler – ca. en gang i kvartalet

Oplæringsplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor kontoreleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at kontoreleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Løn
Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal kontorelevuddannelsesvirksomheden betale løn til kontoreleven i oplæringsperioden. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for uddannelsesområdet - uanset om virksomheden har tiltrådt overenskomsten. For kontorområdet vil det typisk være Landsoverenskomsten for Kontor og Lager ( link her ).
Oplæringscentret Køge henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender, herunder også mindstelønssatser i de gældende overenskomster.

Lønrefusion under elevens skoleophold
Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtaget delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Du finder satserne her .

Voksenlærlingetilskud for elever der er fyldt 25 år
Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Virksomheden skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i kommunen, hvor virksomheden ligger. Læs mere om voksenlærlingetilskudsordningen her .Til Foreninger og organisationer:
Vi vil meget gerne udføre non-profit opgaver indenfor administration eller økonomi mm.
Så er du/I en forening eller organisation, som har brug for hjælp - så kontakt os endelig for en snak omkring opgaverne.

Læs mere under Til Foreninger og organisationer - eller ring og hør nærmere hos Oplæringscentrets daglige leder:
Vicky Dong Jensen
Daglig leder
E-mail: vdj@khs.dk
Tlf.: 91 34 66 99