Til kontorelever

Sådan er det at arbejde i Oplæringscentret Køge

I Oplæringscentret Køge arbejder vi i simulerede virksomheder. Det foregår i en lukket, simuleret verden, men alle arbejdsopgaverne svarer til de opgaver, man udfører i en ordinær virksomhed. Vi arbejder i KOPRA, kontorelevernes Oplæringssystem, Office pakken og Navision.

 

Arbejdsopgaver

 Salg/kundeservice
Ordrestyring og ordrebekræftelser, fakturering, købsaftaler, salgsbudgetter og -statistikker.

  Indkøb/lager
Vareindkøb og varemodtagelse, købsaftaler, indkøbsbudgetter, lageroptælling/-afstemning.

 Reception/HR
Post, telefon, vare-/madbestilling, diverse HR-opgaver. Udgiver nyhedsbrev, brochurer/kataloger, kampagner/tilbud, Facebookside, reklame for diverse foreninger og organisationer, internt materiale.

 Økonomi
Indbetalinger/udbetalinger, debitor/kreditor, bogføring, Finans, løn, årsregnskaber, momsafregning, afstemninger, budgetter.

 

Optagelseskrav

For at være berettiget til optagelse på Oplæringscentret Køge skal EUX eller EUS 5 uger være gennemført med grundforløbsprøver inden for kontor. Derudover er der visse kriterier, der skal være opfyldt (EMMA-kriterierne). Der bliver løbende afholdt medarbejdersamtaler, hvor det bl.a. vil blive vurderet, at EMMA-kriterierne bliver opfyldt. Alle kontorelever skal have en synlig profil på www.lærepladsen.dk

For at blive optaget er det et krav at du har deltaget i informationsmøde om skoleoplæring. Du skal have en aktiv profil på lærepladsen.dk og Oplæringscentret Køges instruktører skal vurdere dig EMMA-egnet.

 

EMMA-kriterierne

E = Egnet. Egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til kontorelevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Det er et krav at man vurderes egnet både i forhold til faglighed, samarbejde og generelle kompetencer som kræves indenfor kontorfaget.

M = Mobil faglig. Kontoreleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet kontoreleven skal acceptere en oplæringsplads, henholdsvis skoleoplæringsplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens §109.

M = Mobil geografisk. Kontoreleven skal aktivt opsøge og acceptere en oplæringsplads, henholdsvis skoleoplæringsplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland, jf. hovedbekendtgørelsens § 108.

A = Aktiv søgende. Som udgangspunkt er det kontorelevens eget ansvar at skaffe sig en oplæringsplads, og skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Der vil være krav og kontrol ift. en elev er aktivt søgende.

 

Praktisk information

Arbejdstid

Arbejdstiden varierer afhængig af hvilken afdeling du sidder i. Fremmøde i Oplæringscentret Køge kan maksimalt være:

Man-Tors: 8.00-15.00. Fredag: 8.00-14.00.

Udover den tid du skal være på Oplæringscentret Køge, skal du også bruge minimum 5 timer pr. uge på jobsøgning.

Jobsøgning
Du er pligtig til hver uge, at skrive minimum to ansøgninger, som skal uploades via Lectio (se særlig vejledning).

Ferie
Oplæringscentret Køge følger overordnet Køge Handelsskoles ferier. Der afholdes 3 ugers ferie i juli. Kontorelever vil have jobsøgningsdage hvor der skal laves arbejde hjemme, både i yderligere uger i sommerferien samt enkeltstående dage i løbet af skoleåret.

Skoleoplæringsydelse
Når du arbejder i Oplæringscentret Køge modtager du skoleoplæringsydelse. Du kan se den gældende sats her. Er du enlig forsøger, har du måske mulighed for at søge om ekstra tilskud i din hjemkommune (spørg din sagsbehandler).

Transport
Har du mere end 10 km til Oplæringscentret Køge har du mulighed for at få befordringstilskud - der refunderes 90% af den lavest mulige offentlige transportomkostning - uanset hvilken transportform, der benyttes, i skoleperioder refunderes dog 100%.

Dine muligheder, imens du er i Oplæringscentret Køge

At være i Oplæringscentret Køge åbner op for en masse muligheder, men også en masse spørgsmål. Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål:

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Din uddannelse tager 1-2 år afhængig af din baggrund – dvs. dit grundforløb og eventuelle RKV (Real Kompetence Vurdering) – for yderligere oplysninger spørg Uddannelsessekretær Cristina Ploug.

Hvad er kort aftale?
Hvis en virksomhed ikke umiddelbart kan påtage sig ansvaret for at ansætte dig i den fulde læretid, er en kort uddannelsesaftale en mulighed.
En del af uddannelsen foregår i virksomheden og virksomheden betaler din elevløn.
Kravet til en kort uddannelsesaftale er, at den dækker mindst en hel oplæringsperiode og et skoleophold i hovedforløbet. En sådan aftale kan altid forlænges.
Hvis kort aftalen ikke bliver forlænget kan du vende tilbage til Oplæringscentret Køge.

Hvad er del aftale?
En del aftale er meget lig med en kort aftale, en del af uddannelsen foregår i virksomheden og virksomheden betaler din elevløn.
Modsat den korte aftale - må en delaftale ikke indeholde skoleophold, men kun oplæringsperioden. Du er sikret at fortsætte i Oplæringscentret Køge, når delaftalen udløber.

VFO (Virksomhedsforlagt Oplæring)
VFO er en aftaletype hvor virksomheden har mulighed for at få en elev på prøve i op til 3 uger uden omkostninger. Det er samtidigt elevens mulighed for at se virksomheden an.

Hvad er restlære?
En restlære er en elevkontrakt i en ordinær virksomhed indgået efter de tre måneders prøvetid. Det vil sige har du været tilknyttet Oplæringscentret Køge i fx ½ år vil restlæren i en ordinær virksomhed være 1½ år.

Hvordan kommer jeg i oplæring i en ordinær virksomhed?
På Oplæringscentret Køge kan du komme i VFO (Virksomhedsforlagt Oplæring) i 3 uger. Det er Oplæringscentret Køge, der betaler uddannelsesydelse i oplæringstiden. En VFO er en oplagt mulighed for at øge kontorelevens kompetencer i elevtiden, udvide netværket og eventuelt blive i virksomheden i en uddannelsesaftale (restlære eller kort aftale). Efter en kort aftale kan du komme tilbage på Oplæringscentret Køge og gøre din uddannelse færdig – for yderligere oplysninger kontakt Lærepladskontoret.