Køge Handelsgymnasium

Henrik Flyge

Cand.merc. - Uddannelsesrektor (international økonomi)

E-mail: hf@khs.dk

Mette Bahn Bertram

Cand.merc.dat - Uddannelsesleder og udviklingschef (informatik)

E-mail: mbb@khs.dk

Charlotte Møller Vaupel

Cand. Mag. - Uddannelsesleder (Engelsk)

E-mail: chva@khs.dk

Tlf: 56670400

Anders Bang

Inspector

E-mail: abg@khs.dk

Susan Lena Daucke

Uddannelsessekretær (HHX)

E-mail: sld@khs.dk

Tlf: 91346615

Lone Steimle

Studievejleder

E-mail: lost@khs.dk

Tlf: 91346661

Merete Nødgaard

Cand.pæd. - Underviser og studievejleder (engelsk og tysk)

E-mail: mn@khs.dk

Tlf: 91346662

Pia Rosbæk

Cand.merc. - Studievejleder og underviser (international økonomi og samfundsfag)

E-mail: pro@khs.dk

Tlf: 91346663

Sanne Snejbjerg Jensen

Cand.mag. - Studievejleder og underviser (dansk og samtidshistorie)

E-mail: ssj@khs.dk

Tlf: 91346664

Sus Løndal Halborg

Cand.mag. - Studievejleder og underviser (psykologi)

E-mail: slh@khs.dk

Tlf: 91346665

Anders Kaarsholm

Cand.mag. - Koordinator i erhvervscases og underviser (virksomhedsøkonomi og samtidshistorie)

E-mail: ak@khs.dk

Anisa Bazara Buskov

Cand.merc. - Pædagogisk koordinator og underviser (afsætning, international økonomi og innovation)

E-mail: ab@khs.dk

Anita Friis Idorn

Cand.mag. - Koordinator DIO og underviser (dansk og spansk)

E-mail: ai@khs.dk

Anna Vinter Bækkelund Jørgensen

Cand.mag. - Underviser (dansk og samtidshistorie)

E-mail: avb@khs.dk

Astrid Vandenbergh Haaeman

Cand.ling.merc. - Underviser (engelsk)

E-mail: avh@khs.dk

Astrid Olander

Cand.mag - Underviser

E-mail: asol@khs.dk

Astrid Underbjerg

E.D. og HD - Underviser (virksomhedsøkonomi, innovation og tysk)

E-mail: au@khs.dk

Brian K. Lassen

Cand.merc. - Underviser (afsætning, innovation og markedskommunikation)

E-mail: bkl@khs.dk

Britt Børner Andersen

Cand.polit. - Underviser (virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning og finansiering)

E-mail: ba@khs.dk

Camilla Ralkov

Cand.mag - Underviser

E-mail: cara@khs.dk

Camilla Scholz

Cand.mag - Underviser (afsætning og spansk)

E-mail: csc@khs.dk

Caroline Vindbæk Ballieu Petersen

Cand.merc.pol. - Underviser

E-mail: caba@khs.dk

Christine Hestbech Lauridsen

Cand.mag. - Underviser (engelsk og samtidshistorie)

E-mail: chl@khs.dk

Claus Hasselmann

Cand.soc. - Underviser

E-mail: clha@khs.dk

Dagny Helene Høy Thomsen

Cand.jur. - Underviser (afsætning og erhvervsret)

E-mail: dt@khs.dk

David Groth

Cand.mag. - Underviser (spansk og kulturforståelse)

E-mail: dg@khs.dk

Emil Riiskjær Jaurnow

Cand.mag - Underviser

E-mail: emja@khs.dk

Eva Læssøe Heramb

Cand.ling.merc - Underviser (engelsk)

E-mail: el@khs.dk

Flemming Bak

Cand.merc. - Underviser (virksomhedsøkonomi, afsætning og markedskommunikation)

E-mail: flb@khs.dk

Flemming Mervog

Cand.merc. - Underviser (afsætningsøkonomi, virksomhedsøkonomi og innovation)

E-mail: fme@khs.dk

Gitte Ahrensberg

Cand.mag. - Pædagogisk koordinator og underviser (dansk og engelsk)

E-mail: ga@khs.dk

Hanne Viuff Bang

Cand.pæd. - Underviser (matematik)

E-mail: hvb@khs.dk

Heidi Thaysen Højberg

Cand.mag. - Underviser (dansk og samtidshistorie)

E-mail: hth@khs.dk

Henning Maarup

HD - Underviser (virksomhedsøkonomi)

E-mail: hm@khs.dk

Henrik Kureer

Cand.polit. - Underviser (international økonomi)

E-mail: hk@khs.dk

Henrik Mayntzhusen

Cand.oecon. - Underviser (samfundsfag, international økonomi og virksomhedsøkonomi)

E-mail: hem@khs.dk

Henrik Bochmann Petersen

Ingeniør - Underviser (matematik)

E-mail: hbp@khs.dk

Inge Jakobsen

Cand.mag. - International koordinator og underviser (engelsk og spansk)

E-mail: ij@khs.dk

Jeanette Brodin

Ingeniør - Underviser (matematik)

E-mail: jbr@khs.dk

Jette Olesen Knudsen

Cand.merc.jur. - Underviser (afsætning og erhvervsret)

E-mail: jok@khs.dk

Karin Olsen

Cand.ling.merc. - Underviser

E-mail: kol@khs.dk

Kasper Asklund

Cand.mag. - Underviser (engelsk og kulturforståelse)

E-mail: ka@khs.dk

Kasper Worsøe

Cand.mag. - Underviser (samfundsfag)

E-mail: KWO@khs.dk

Katarina Godbert Elkjær

Cand.merc.jur. - Underviser

E-mail: kael@khs.dk

Kim Damkjær

Cand.polit. - Underviser (afsætning og innovation)

E-mail: kd@khs.dk

Kitt Spangsbjerg Petersen

Cand.ling.merc. - Underviser (engelsk)

E-mail: ksp@khs.dk

Lars Jørgensen

Underviser (Sundhed og håndbold)

E-mail: lajo@khs.dk

Lars Bro Nilsson

Cand.mag - Underviser

E-mail: lani@khs.dk

Linda Jeppesen

Cand.mag. - Underviser (dansk og engelsk)

E-mail: lje@khs.dk

Lisa Vestergaard Mailand

Cand.mag - Underviser

E-mail: lima@khs.dk

Lone Clemmensen

Cand.mag. - Underviser (tysk, fransk og psykologi)

E-mail: lc@khs.dk

Louise Palme

Cand.mag. - Underviser (samtidshistorie, dansk og retorik)

E-mail: lpa@khs.dk

Lykke Rømer

Cand.mag. - Underviser (samfundsfag, kulturforståelse og international økonomi)

E-mail: lyr@khs.dk

Mads Vester Hegelund

Cand.merc.jur. - Underviser (virksomhedsøkonomi og erhvervsret)

E-mail: mvh@khs.dk

Mads Tærsbøl

Stud. Scient - Underviser (Idræt)

E-mail: mavt@khs.dk

Maja Vej Karlshøj

Cand.interpret. - Underviser (fransk og engelsk)

E-mail: mka@khs.dk

Malene Vaz

Cand.mag. - Underviser (engelsk og spansk)

E-mail: mv@khs.dk

Maria Mathilde Jespersen

Cand.mag. - Underviser

E-mail: maje@khs.dk

Martin Wedel Jacobsen

Cand.scient. - Underviser (matematik)

E-mail: mwj@khs.dk

Martin Olausson

Cand.polit - Underviser

E-mail: mola@khs.dk

Merethe Nørgaard

Cand.act. - Underviser (matematik og matematik eng.)

E-mail: men@khs.dk

Mette Eggertsen

Cand.mag. - Underviser (engelsk og psykologi) 

E-mail: meg@khs.dk

Michael Larsen

Ingeniør - Underviser (matematik)

E-mail: mla@khs.dk

Nicoline Maibomm Nielsen

Cand.merc. - Underviser (matematik)

E-mail: nmn@khs.dk

Niels Jørgen Skjalholt

Cand.mag. - Underviser (dansk, mediefag og informatik)

E-mail: nis@khs.dk

Nina Hedeman

Cand.ling.merc. - Underviser

E-mail: nihe@khs.dk

Ole Stærk Bjerregaard

Cand.mag. - Underviser (spansk)

E-mail: osb@khs.dk

Ole Seymour Sidenius

Cand.scient.pol. - Underviser (international økonomi, samfundsfag )

E-mail: olsi@khs.dk

Palle Birch

HD - Underviser (innovation, virksomhedsøkonomi og finansiering)

E-mail: pb@khs.dk

Pia Beck

Cand.pol. - Underviser (international økonomi)

E-mail: pbe@khs.dk

Rikke Haastrup

Cand.merc. - Underviser (matematik og statistik)

E-mail: rh@khs.dk

Rikke Kampmann Holm

Cand.merc. - Underviser (afsætning og markedskommunikation)

E-mail: rkh@khs.dk

Roberta Mungianu

Cand.jur. og Ph. D - Underviser (Erhvervsjura)

E-mail: romu@khs.dk

Rolf Højmark

Cand.mag. - Underviser (dansk og kulturforståelse)

E-mail: roh@khs.dk

Rune Emil Hjelmberg Smidt

Cand.mag. - Underviser (samtidshistorie og tysk)

E-mail: rus@khs.dk

Sabrina Hilstrøm

Cand.mag. - Underviser (samfundsfag og kulturforståelse)

E-mail: shi@khs.dk

Salah-Eddine Chitoui

Cand.merc. - Underviser (international økonomi, afsætning, markedskommunikation og virksomhedsøkonomi)

E-mail: sec@khs.dk

Sertan Yucel

Cand.merc. - Underviser (innovation og virksomhedsøkonomi)

E-mail: sy@khs.dk

Signe Sindberg Kaspersen

Cand.mag. - Læsevejleder og underviser (dansk, samtidshistorie og mediefag)

E-mail: ssk@khs.dk

Signe Emilie Tjørnløv

Cand.mag . - Underviser (dansk og tysk)

E-mail: st@khs.dk

Simon Bang Mau

Cand.mag. - Underviser (engelsk og samtidshistorie)

E-mail: sbm@khs.dk

Simon Rasmussen

Cand.merc. - Underviser

E-mail: sira@khs.dk

Sophie Skriver

Cand.mag - Underviser

E-mail: sosk@khs.dk

Terese Kokholm

Cand.mag. - Underviser (dansk og informatik)

E-mail: tek@khs.dk

Thomas Bagger

Cand.mag. - Underviser (spansk, kulturforståelse og samtidshistorie)

E-mail: tb@khs.dk

Thomas Bentzen

Cand.merc. - Underviser

E-mail: thbe@khs.dk

Tina Blum

Cand.mag. - Underviser (tysk og samtidshistorie)

E-mail: tbl@khs.dk

Tina Biil Eriksen

E.D. - Underviser (engelsk og tysk)

E-mail: te@khs.dk

Trine Eskildsen Møllgaard

Cand.merc. - Underviser (erhvervsret)

E-mail: tem@khs.dk

Trine Munkholm Teglskov

Cand.ling.merc. - Underviser (engelsk, afsætning, markedskommunikation og kulturforståelse)

E-mail: tmt@khs.dk

Troels K. Petersen

Cand.mag. - Underviser (kinesisk og samtidshistorie)

E-mail: tkp@uv.khs.dk

Ye Tian

Cand.merc.sol. - Underviser (afsætning og kinesisk)

E-mail: tye@khs.dk