Uddannelsespolitik fra papir til praksis


Kursuscenter

Cook Medical i Bjæverskov har hen over efteråret og ind i foråret 2019 i alt 232 medarbejdere på uddannelsesforløb på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole. Den globale virksomhed, som har rødder i USA, har nemlig sat sig for at arbejde mere strategisk med uddannelse og efteruddannelse og gøre en forskel for både medarbejdere og lokalsamfund.

 

Mie Vestervang-Høgh, Manager for Training & Employee Development hos Cook Medical, har sammen med nære kolleger haft til opgave at ”oversætte” det strategiske mål fra Cook i USA til danske forhold.

Virksomheden i Bjæverskov har i alt 805 ansatte - heraf 384 medarbejdere i produktionen. Når der ansættes medarbejdere i produktionen, skal de gennem et internt oplæringsforløb, der kan tage alt fra ½ til 2½ år. Det skal de for at blive i stand til at kunne løse deres opgaver, som er underlagt høje standard- og kvalitetskrav.

”Cook har i USA lanceret en uddannelsespolitik, hvor de samarbejder med det lokale universitet. Dér har de modtaget en pris for deres uddannelsespolitik, der skal understøtte og opmuntre medarbejderne til et kompetenceløft. Uddannelsessystemet i USA er meget anderledes end det, vi oplever i Danmark, og vi har derfor skullet finde en måde, hvorpå vi kunne afspejle denne strategi. Hos os her i Bjæverskov har vores medarbejdere mange forskellige baggrunde, og vi har derfor brugt en del krudt på at indsnævre og definere, hvad ”kompetence” og ”træning” betyder for os lokalt. Hvordan kunne vi strategisk og værdimæssigt forankre vores uddannelsespolitik?”, fortæller Mie Vestervang-Høgh.

Meningsfuld i det hele
”Vi har sat fokus på at få kortlagt medarbejdernes kompetencer og få identificeret et evt. kompetencegab og sammensætning af funktionerne i virksomheden, da det ikke giver mening for os at udbyde faste uddannelsesforløb som i USA. Vi satsede på mere fleksible uddannelser i et modulbaseret koncept, som vi udviklede i samarbejde med lederne og med konsulenterne på Køge Handelsskoles Kursuscenter. Lederne er startet på skolebænken for at få indsatsen forankret og lade den sive ned i organisationen. De har ind til nu været på forløb i coaching og forandringsledelse, men andre forløb indenfor bl.a. motivation er også planlagt inden for kommende tid.

Medarbejdere i produktionen startede på et andet forløb i forskellige arbejdsmarkedsuddannelser, som passer ind i produktionsflowet. Indholdsmæssigt har vi set på, hvordan vi kan løfte kompetencerne hos medarbejderne i produktionen med kurser i fx kommunikation og LEAN, som kan gavne dem i arbejdet. Patienten kommer altid i første række hos os. Når vi f.eks. syr en kunstig blodåre i hånden, kan det tage op til en uge at producere. Vores produktionsmedarbejder og kvalitetsmedarbejder, sidder side om side, og spiller derfor en lige stor rolle i fremstillingen af produkterne, hvilket også har gjort, at de har fået tilbudt de samme uddannelsesmuligheder, trods deres forskellige roller”, fortæller Mie Vestervang-Høgh.


”Der er sket en mærkbar forandring hos de medarbejdere, der har været af sted på kurser. De udtaler selv, at de har fået en anden sproglighed, en højere fælles forståelse, fælles værktøjer, et højere kendskab til hinanden, og det fremmer samarbejdet på tværs. Det smitter positivt af på dem, der skal af sted næste gang – de glæder sig til at komme afsted for at opnå det samme. Der er også flere, der har fået blod på tanden til mere efteruddannelse,” siger Mie Vestervang-Høgh, som har sat stor pris på samarbejdet med Kursuscentret KHS.


”Vi ville gerne have et samarbejde med en lokal uddannelsesinstitution, og vi kendte Køge Handelsskoles gode ry. Kursuschef Charlotte Due og konsulenterne, fx Rikke Lunde-Madsen, har været meget effektive og konstruktive i deres arbejde. Vi har følt os i trygge hænder, og de har fremkommet med gode løsninger og høj indsigt i vores behov og udfordringer.”  

 

 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge