Stress er dyrt for alle


Kursuscenter

Stress er for øjeblikket på alles læber. Det er dyrt for den stressramte og for virksomheden – og for samfundet. Men hvad er stress og hvordan kan det forebygges? Kursuscentret på Køge Handelsskole står bag konference, som giver et nuanceret indblik på fænomenet.

 

Due, Lunde og Paulsen bag om konferencen

Tid er som bekendt penge, så stress er dyrt på en virksomheds bundlinje og for den stressramte, som bringes ud af spillet både i arbejdslivet og i privaten. Stress er også det favoritord, som man gerne slynger ud, når der er travlt – men hvem kender ikke til at have travlt?  Hvordan og hvor meget kan man presse sig selv – og hvor meget kan arbejdspladsen?

”Der er mange vinkler på stress, og vi har valgt at plukke nogle forskellige elementer ud til konferencen ”Hvad enhver leder bør vide om trivsel og stress”, som Kursuscentret afholder 5. maj på Hotel Comwell Køge Strand,” siger Charlotte Due, leder af drift og planlægning på Kursuscentret, Køge Handelsskole og en af initiativtagerene bag konferencen.

”Deltagerne på konferencen møder fire eksperter med hver deres vinkel på trivsel og stress og tilhørende cases – så emnerne bliver behandlet såvel teoretisk som i praksis. Marie Kingston er psykolog og medforfatter af årets lederbog ”Stop stress” kåret af Lederne. Bogen følger desuden med i deltagergebyret. Marie Kingston taler om det lille ord ”stress” og dets mange betydninger. Stress er komplekst - også når man skal finde løsninger. Her er intet “quick-fix”. Mange og ikke kun ledere forstår stress som noget, man enten har eller ikke har. Men stress er ikke et enten-eller. Det er en faseopdelt proces, hvor man kan være mere eller mindre stresset i perioder for så at få det bedre, eller desværre nogle gange værre. Marie Kingston vil fortælle, om hvordan stress udvikler sig og hvordan det kan forebygges og håndteres. Lars Juel Andersen vender i egenskab af at være hjertelæge blikket mod kroppens reaktion på stress. Han drager paralleller til sportens verden – han er udover sit job som overlæge på Roskilde Sygehus, læge for cykellandsholdet og var læge for den danske OL-trup i Rio i 2016. Han vil blandt andet komme ind på balancen mellem performance kontra restitution, siger Charlotte Due.

”Efter frokost bevæger vi os ud i en specifik case – nemlig hentet fra Dong Energy, hvor cand.scient i humanfysiologi Camilla Skovborg fortæller om det bæredygtige arbejdsliv i Dong Energy. Her arbejder man strategisk med sundhedsfremmende initiativer og hvordan virksomheden proaktivt forebygger og håndterer stress. Hun vil komme med konkrete eksempler på, hvad man kan gøre ude i virksomheden. 

Slutteligt vil chefkonsulent og underviser Heidi Nørby-Jæger fra ZBC give konkrete værktøjer til hvordan man som leder kan skrue på nogle enkle parametre for at øge trivslen. ”Hvordan fokus på elementer som selvindsigt, tillid, samarbejde og retfærdighed kan være medskaber af øget trivsel,” siger Charlotte Due.

Stress er alvor
”Der er allerede stor interesse for konferencen, så vi skønner, vi har ramt noget, som ledere gerne vil vide mere om – bekymringen for stress er til stede, og der er et behov for at behandle emnet professionelt, nuanceret og løsningsorienteret. Det har været vores tilgang. Det har været vigtigt for os at sammensætte et alsidigt program, hvor deltagerne både får noget teoretisk og praktisk med hjem, samt forskellige vinkler på emnet, som gerne skal give deltagerne en dybere indsigt samt opfattelsen af, at det nytter at gøre noget,” siger kursuschef Allan Corfitsen fra Kursuscentret, Køge Handelsskole.   

”Det er vigtigt for os at understrege, at stress skal behandles med stor alvor – det kan ikke negligeres som at være noget, der kun rammer bestemte mennesker i særlige funktioner og omstændigheder. Det rammer bredt – og både mænd og kvinder. ”Når jeg underviser ledere på vores lederuddannelser kan jeg også høre, at stressramte og sygemeldte medarbejdere er noget, som lederne kæmper med i dagligdagen, og savner værktøjer til at håndtere, da det er komplekst,” supplerer Kursuscentrets uddannelseskonsulent Rikke Lunde, som også har været med i planlægningen af konferencen.

”Stress hos medarbejdere er en udfordring, som ledere i dag er nødt til at forholde sig til. De fleste ledere oplever på et tidspunkt at stå over for en medarbejder med stresssymptomer. Hvad kan lederen gøre og hvad kan medarbejderen gøre. Det hele hænger sammen og det vil vi tydeliggøre på konferencen, som henvender sig til chefer, ledere på alle niveauer, HR-chefer og -konsulenter – og alle med interesse for feltet,” siger Rikke Lunde. 
"Man kan læse mere om konferencen og tilmelding her. Tilmelding foregår via kursussekretær Christina Paulsen på 5667 0478 eller på mail konference@khs.dk. Med i prisen er fuld forplejning og bogen ”Stop stress’ til videre studier,” siger Charlotte Due.

 

 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge