Løftestang til jobbet


Kursuscenter

Både ledige og beskæftigede har gavn af projektlederuddannelsen på Kursuscentret Køge Handelsskole. Den kan både sætte jobbet i relief og give værktøjer til at gå egne veje.

 

Projektlederuddannelse giver værktøjer

Alexandra Løvenstrøm fra Terslev og Lasse Johansen fra Fuglebjerg er to af deltagerne på det seneste forløb af projektlederuddannelsen på Kursuscentret på Køge Handelsskole – og de har haft forskellige vinkler på udbyttet af kurset..
”For mig er projektlederuddannelsen det ”missing link”, der bygger bro mellem mine uddannelser som social og sundhedsassistent og kontorassistent, siger Alexandra Løvenstrøm.
”Nu drømmer jeg om at starte mit eget – jeg vil gerne med mine erfaringer hjælpe langtidsledige tilbage til arbejdsmarkedet.  Der er mange aspekter fra projektlederuddannelsen, som jeg tager med mig fx ledelsesværktøjer og kommunikationsredskaber. Jeg kan godt lide, at vi på projektlederuddannelsen beskæftiger os bredt, så vi også kommer rundt om kommunikation, konflikthåndtering, forhandlingstaktik og ledelse. Jeg har været rigtig glad for at gå her - vores undervisere er dygtige og gode til at lære fra sig. Og mine medkursister er skønne; jeg har aldrig før oplevet at befinde mig så godt - at være sammen med dem, har givet mig så meget såvel fagligt som personligt," siger Alexandra Løvenstrøm.


Sikre læring
Undervejs i projektlederuddannelsen arbejder kursisterne i grupper om at udvikle et projekt for i fællesskab at teste teorien af i praksis. Alexandra Løvenstrøm var blandt andre i gruppe med Lasse Johansen, som til dagligt arbejder i Verisure, som fra 1. maj flytter til Glostrup fra Køge.

"Jeg har passeret min fem årsdag i virksomheden, og igennem tiden har jeg siddet i forskellige funktioner fx med fokus på kundeservice, arbejdet som salgskonsulent og analyser.  Jeg sidder nu som Retention Analyst" og mine arbejdsopgaver består i at skabe forståelse, samt videreudvikle virksomhedens interne procedure i forbindelse med retention arbejdet,” siger Lasse Johansen.

”Muligheden for at deltage i projektlederuddannelsen på Kursuscentret opstod til et møde med min chef. Her havde vi talt om et projekt, jeg netop havde afsluttet, og så forslog han, at jeg skulle tilmelde mig uddannelsen. Jeg takkede straks ja, da det er en stor anerkendelse at blive tilbudt større faglig og personlig udvikling. Det har samtidig været muligt at deltage på uddannelsen sideløbende med mit arbejde. Det har betydet, at de nye værktøjer og viden hurtigt er blevet en del af dagligdagen," siger Lasse Johansen.
"Det har været utrolig spændende og lærerigt at gå på projektlederuddannelsen, for den er sammensat af mange elementer, som kan bruges både i det private samt på arbejdet fx kommunikation og ledelse er bestemt områder, som jeg vil se nærmere på. Jeg er selv stor tilhænger af, at man får udvidet sin horisont, da beriger og åbne op for nye muligheder hos en,” siger Lasse Johansen.

”Jeg vil klart anbefale kurset til andre, som går og overvejer det. De 20 dage sammen med medkursister, som alle selv kommer med kompetencer på hver deres områder, og det store engagement og faglighed hos vores undervisere, Rikke Lund Madsen og Bent Andresen, har givet så meget.  Jeg føler mig bedre rustet og har rygsækken fuld af nye redskaber, som vil hjælpe i fremtiden,” siger Lasse Johansen.

 
Projektets værktøjskasse
”Projektlederuddannelsen er et AMU-forløb, hvor deltagerne bliver præsenteret for underviseroplæg, træningsøvelser og gruppearbejde. Vi øver metoderne og har samarbejds- og refleksionsøvelser. Undervisningen består meget af dialog, hvor deltagerne bringer egne erfaringer og viden i spil fra dagligdagen ind,” fortæller underviser Rikke Lunde Madsen. ”Uddannelsen giver deltagerne værktøjer til at gennemføre et projekt og drive dets proces. Vi giver deltagerne værktøjerne til at træde ind i projektlederrollen. Mange jobs indeholder projektlignende opgaver, og flere af de ledige deltagere får faktisk job undervejs i uddannelsesforløbet,” fortæller underviser Rikke Lunde Madsen.

”Deltagerne får en forståelse for et projekts forskellige faser samt gode kompetencer og værktøjer inden for projektledelse. Uddannelsen kan tages, uanset om man har meget, lidt eller ingen projekterfaring,” siger Rikke Lunde Madsen.

Næste projektlederuddannelse har opstart d. 23. maj med 17 undervisningsdage fordelt frem til 8. september. Læs mere på www.khskurser.dk eller kontakt studiesekretær Katja Lorentzen kml@khs.dk / 5667 0488.

 

 

Styrk det mentale arbejdsmiljø

Kursuscentret KHS indbød til introseminar som optakt til Sådan skabes en ANTI-stresskultur i praksis

Forny din viden om løn og HR

De første kursister på det nye Løn & HR kursus er netop færdige og klar til at bruge deres nye viden

Får fælles fodslag i organisation

Charlotte Christensen har før taget Den grundlæggende Lederuddannelse. Nu følger tre kollegaer trop.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge