Lederen skaber mening i galskaben


Kursuscenter

Dimission ved Videnstrappen

På Center for Diplomledelse Erhvervsakademi Sjælland fejrede man 18 nye diplomledere onsdag 4. juni ved Videnstrappen på Køge Handelsskole.

Dimission ved Videnstrappen


På Center for Diplomledelse Erhvervsakademi Sjælland fejrede man 18 nye diplomledere onsdag 4. juni ved Videnstrappen på Køge Handelsskole. Festprogrammet bød foruden dimissionstale og overrækkelse af eksamensbeviser, på føde til både krop og sjæl.

De nye diplomledere ankom til Køge Handelsskole med familie og kollegaer til en festlig seneftermiddag for sammen at fejre at diplomuddannelsen i ledelse var kommet i hus. De nye diplomledere kommer fra såvel det offentlige som det private erhvervsliv – her under tre selvstændige erhvervsdrivende. De nye diplomledere og deres gæster blev budt velkommen af direktør Tim Christensen, som ønskede de fremmødte dimittenderne hjerteligt tillykke og udtrykte stor ros for at have gennemført uddannelsen parallelt med job og familie. 
Han sagde blandt andet: ”Stor respekt for det I har lavet. Nu håber vi, I kan få lov til at bruge det I har lært – at I kan få skabt ledelsesrum på jeres arbejde. God ledelse har I fået værktøjerne til at praktisere – og I skal være med til at sikre god ledelse på Sjælland. Ledelse har indtil for nylig været et ufaglært område. Nu har I fået redskaber, viden og læring. Ude på jeres arbejdspladser skal I nu anvende alt det, I har lært – og få kompetencerne brugt i praksis.”

Meningsskabende ledelse 
Efter velkomst og de indledende bemærkninger blev eksamensbeviserne overrakt til dimittenderne. Selve overrækkelsen stod studieleder Jens-Erik Nonbo for med assistance af Tim Christensen. Efter den formelle del af programmet blev satte alle – diplomledere, gæster og ansatte på Center for Diplomledelse – sig til bords for at spise og tale sammen på kryds og tværs i hyggelig stemning. Da alle var forsynet med mad og drikke gik efteruddannelseschef James Høpner i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på og fortalte med udgangspunkt i sin seneste udgivelse ”Meningsskabelse, organisering og ledelse” om lederens rolle i at skabe mening på arbejdspladsen og blandt sine ansatte.  
James Høpner gav de nye diplomledere ti skud til at blive og være den meningsskabende leder – undervejs visualiseret og eksemplificeret i tegneserier – særligt i den fra Politiken kendte stribe Wulffmorgenthaler. Budskabet fra James Høpner var, at lederen skulle skabe mening ved at italesætte, handle og dyrke nærheden og detaljen med respekt for sine medarbejdere. 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge