Ledelse er universelt


Kursuscenter

Bent Brandt har gennem en årrække undervist i diplomledelse på Bornholm. Øen står hans hjerte nært, og derfor har han sagt ja til at undervise i Diplom i Offentlig Ledelse på Bornholm. Bent Brandt har fungeret som direktør i to kommuner, og denne praktiske tilgang til disciplinen ”ledelse” gør Bent Brandts undervisning særlig vedkommende.

 

Mr. ledelse Bent Brandt

”Jeg har tidligere undervist i ledelse på Bornholm gennem en årrække. I begyndelsen var det primært ledere fra det kommunale system – men i de seneste tre-fire år kom der flere ledere fra kommercielle og private virksomheder. Interessen for at få en teoretisk bagage er stigende. Det er tydeligt, at der er behov for at blive bakket op fagligt i det daglige arbejde. Det er nødvendigt at have en masse konkrete redskaber og indsigter for at kunne bedrive ledelse. Ledelse har indtil for nylig været et ufaglært område, men der findes redskaber, viden og læring, som direkte kan anvendes ude på arbejdspladserne.  Både lederen, chefen og direktøren vil stå klarere og mere professionelt over for sine medarbejdere. Og det er der behov for på dagens arbejdsmarked, hvor der er pres på,” siger Bent Brandt, som gerne tager turen fra Holbæk til Bornholm for at undervise, for det er en god anledning for hele tiden at vende tilbage til solskinsøen.

Ordentlighed i arbejdet
Udover Bent Brandt har sagt ja til at undervise i den offentlige ledelsesuddannelse på Bornholm, så har han i sin hjemkommune sagt ja til at opstille til byrådet. Han ser et stort behov for at stille sine praktiske og sine akademiske lederkompetencer til rådlighed for demokratiet:
”Jeg mener, at vores demokrati lokalpolitisk lider et underskud. Der er flere ting, der udfordrer – og derfor er det vigtigt at embedsværket omkring lokalpolitikerne agerer professionelt og understøtter nærdemokratiet. Jeg har selv oplevet systemet indefra som kulturdirektør i Ølstykke Kommune og som forvaltningschef i Dragør – og gennem dygtige deltagere i min undervisning på Bornholm har jeg også erfaret det i deres refleksion over egen praksis. Det er fx helt essentielt at kommunikationen mellem ledere og politikere i den offentlige forvaltning er professionel. Når vi taler om ledelse, kan man lede op eller ned. Det specielle ved embedsmænd – og kommunale medarbejdere i det hele taget – er, at de skal agere professionelt og formå at holde stand, selvom de tit lander på øretævernes holdeplads. Det er dem, der står i direkte pres med borgerne fysisk i skranken eller online på fx Facebook. Det kræver sin mand og kvinde at være professionel og støtte politikerne på en ordentlig og saglige måde. Det er et af de vigtige aspekter – og redskaber – lederuddannelsen tilbyder. Og det samme dilemma oplever mellemleder i en hvilken som helt offentlig eller privat virksomhed. Teorien og tilgangen er den samme lige meget hvor man har ansvar for medarbejdere,” siger Bent Brandt.        

Center for Diplomledelse/Køge Handelsskole/ZBC har lejet sig ind på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne, hvor Bent Brandt vil undervise i samtlige moduler på Diplom i Offentlig Ledelse fra foråret 2018. De første moduler bliver Kommunikation, Det personlige lederskab, Coaching samt Ledelse af forandringsprocesser. De to sidste moduler udgør alene Proceskonsulentuddannelsen.

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse og tilmelding: 

Natur paa Bornholm

 

 

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Efteruddannelse gør hverdagen lettere

Minna fra Lundbeck har taget Den Grundlæggende Lederuddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge