Kulturudveksling i undervisningslokalet


Kursuscenter

Besøg fra Tjekkiet

Køge Handelsskole har som led et årelangt samarbejde med det tjekkiske undervisningsministerium kørt projektet The Learning Teacher.

Besøg fra Tjekkiet


Køge Handelsskole har som led et årelangt samarbejde med det tjekkiske undervisningsministerium kørt projektet The Learning Teacher. For nylig gæstede et hold på 17 fra Tjekkiet Køge Handelsskole for at få inspiration af dansk tilgang til undervisning og pædagogik.

I sidste uge op til jul havde Køge Handelsskole besøg af en gruppe på 17 lærere og repræsentanter fra det tjekkiske undervisningsministerium. Besøget var et led i et årelangt samarbejde The Learning Teacher, som handler om udvikling af lærerrollen og pædagogiske metoder på erhvervsskoleområdet. 
Samarbejdet har involveret besøg på tjekkiske erhvervsskoler og hvert år et særligt tilrettelagt kursusforløb i Danmark for en gruppe undervisere fra erhvervsskoler i Tjekkiet. På Køge Handelsskole er Annette Færch tovholder og underviser på forløbet. 
”Deltagerne er undervisere indenfor mange forskellige områder fx hotel- og restaurant, skov- og jordbrug, auto, design og mode, tekniske uddannelser samt fra det pædagogiske område i universitetet i Prag,” fortæller Annette Færch. 

”Jeg har gennem samarbejdet opdaget, at der hersker store kulturforskelle Tjekkiet og Danmark i undervisningssammenhænge,” fortæller Annette Færch: ” Det kommer fx til udtryk i de måder, vi vælger at indrette os på. I de tjekkiske skoler er det typisk underviseren, der ”ejer” undervisningslokalet, som ligger i forbindelse med eget kontor. De studerende besøger på den måde de forskellige lærere og undervisningslokaler i løbet af skoledagen.  I Danmark er det typisk de studerende, der ”ejer” et fast lokale, som de indretter med deres særlige udsmykning, og underviserne kommer på skift som ”gæster” og igangsætter læringen. Alternativt opererer danske skoler med faglokaler, men vi er ikke vant til, at en underviser ejer lokalet,” siger hun.

Gearet til fremtiden 
”På vores skole har vi gjort meget ud af, at de studerende skal føle sig velkomne og opleve, at der er gode fysiske rammer til mange forskellige læringsformer – hvad enten her er tale om stamlokale eller faglokale. På Køge Handelsskole er der indrettet rigtig mange områder til eleverne, hvor der nogle steder inviteres til gruppe- og samarbejde, og andre steder til stille refleksion. På de tjekkiske erhvervsskoler, som jeg gennem årene har besøgt, er der ikke indrettet områder til de studerendes ophold uden for undervisningen,” fortæller Annette Færch. 

”Vores indretning afspejler jo netop vores syn på læring, hvor de studerende en stor del af tiden lærer gennem samarbejde og fælles refleksion – og det er jo noget, de skal lære at mestre, inden de skal på arbejdsmarkedet. Du kommer ikke langt, hvis ikke du kan kommunikere og samarbejde med andre. Netop disse tanker om læring optog de tjekkiske undervisere under besøget. De udtrykte, at det har skabt eftertænksomhed omkring de rammer, de selv fungerer i til daglig og refleksion over de metoder disse rammer nu engang skaber mulighed for at anvende. Deltagerne gav udtryk for, at de var blevet inspireret til at gå hjem og afprøve nogle af de metoder, tanker og ideer, som de havde fået med sig. Der var ligefrem en, som fortalte mig:  ”Jeg følte mig træt og udslidt i mit job, da jeg kom. Nu glæder jeg mig til at komme hjem og gå i gang med alle de nye input.” 

”Vi er meget glade for samarbejdet, hvor vores gæsters nysgerrighed i forhold til vore meget frie rammer også tvinger os selv til at reflektere over, hvad der rent faktisk virker i læringssammenhænge,” siger Annette Færch. 

”Ud over kursusdelen, der sætter fokus på nye læringsteorier og inspiration til udvikling af pædagogiske metoder, byder besøget også på kulturelt indhold i både Køge og rundt på Sjælland. Vi har netop i år haft lejlighed til at invitere vores gæster med indenfor i vores lokale mikro-bryggeri Braunstein i Køge. Tjekkerne er jo selv en stor ølbryggende nation – og det er vist ingen hemmelighed, at vi har lært at brygge øl fra tjekkerne. Den største kulturelle oplevelse ifølge deltagerne under dette års besøg, var turen og rundvisning på Kronborg. Tjekkerne har selv rigtig mange borge og slotte at vise frem, men Kronborg blev fremhævet af deltagerne, som noget helt særligt på turen som turist på Sjælland,” fortæller Annette Færch.

Tydelig kommunikation giver god ledelse

Jan Vinderslev driver nichevirksomheden CPH Limousines, der transporterer forretningsfolk og high-en

Forskellighed åbner nye veje til opgaveløsning

Ny vej for Joan Abildgaard Fogh med koordinatoruddannelsen på Kursuscentret KHS

Viden og indsigt giver nøglen

Uddannelsestilbud til frie værksteder er utilstrækkelige, men i samarbejde med Holco kommer nu ét

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge