Kompetenceudvikling for faglige koordinatorer


Kursuscenter

Køge Kommune har netop haft en gruppe faglige koordinatorer på et længere efteruddannelsesforløb, hvor de er blevet klædt på til at varetage rollen som bindeled mellem borgere, kolleger og ledelse. Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole stod bag forløbet, hvor deltagerne fik ny viden og teori, som de undervejs lærte at inddrage i hverdagen.

 

”Vi tog hele tiden vores hverdag med ind i undervisningen, så vi lærte at forstå og anvende teorien. Jeg har især haft glæde af at få mere viden om de forskellige kommunikationstyper, og hvordan vi reagerer forskelligt på den kommunikation, som vi modtager. Vi er nødt til at være opmærksomme på at kommunikere hensigtsmæssigt, når vi som koordinatorer fx arbejder med at optimere arbejdsgange og mødestruktur. Alle teorierne gav mening til sidst, hvor vi havde vores afsluttende opgave, og jeg har fået stor lyst til at læse videre,” fortæller Janni Jakobsen, faglig koordinator i Køge Kommune.

Uddannelsesforløbet bestod af fagstof fra uddannelsen i Diplomledelse, og deltagerne blev guidet grundigt rundt i en verden af redskaber til at fremme konfliktforståelse, intern og ekstern kommunikation, mødefacilitering og organisations branding, der samtidig blev koblet sammen med deltagernes egne mål og udfordringer i hverdagen.

”Vi har fået rygsækken fuld af teorier og redskaber inden for kommunikation, som vi kan bruge arbejdsmæssigt i forskellige kontekster. Jeg har især haft gavn af den narrative forståelse, hvor kontekstens betydning, samt troen på at verden er mere nuanceret, og at der findes flere righoldige fortællinger, kan være med til at åbne op for nye handlemuligheder og sandheder.

 Vi har fået større kendskab til hinandens områder og udfordringer, og derved opnået en forståelse af den kompleksitet der er i vores daglige opgaver på tværs af afdelinger,” forklarer Christina Duus, faglig koordinator i Køge Kommune.

 

Behov for værktøjer i krydspres

Annette Marie Homilius er afdelingschef i Køge Kommune og fortæller, at uddannelsesforløbet er med til at få de faglige koordinatorer til at trives i deres nye roller: ”Vi har ønsket at give vores koordinatorer nogle redskaber, som de kan bruge til at begå sig i det krydspres, som de kan komme ud i. De skal få opgaveløsning til at glide både op og ned i systemet og på tværs til gavn for borgerne, og det er vigtigt, at de har fået viden og værktøjer til at reflektere over situationen. Jeg ved, at de har været glade for forløbet, og for den sparring de har haft undervejs med ligestillede kolleger, hvor de har dannet et godt netværk.”

Efteruddannelsesforløbet for de faglige koordinatorer er foregået over ni måneder med seks undervisningsdage samt en afsluttende eksamen. For yderligere information kontakt Kursuscentret KHS på telefon 56 67 04 88 / kml@khs.dk eller læs mere på khskurser.dk.

 

 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge