Knæk kriser med efteruddannelse


Kursuscenter

Siden foråret har 15 ansatte fra produktionslinjen i DNP i Karlslunde jævnligt været på Læringscentret på Kursuscentret på Køge Handelsskole for at tage it-kurser. Det japanskejede firma lægger stor vægt på efteruddannelse af deres medarbejdere, for gennem kompetenceudvikling af medarbejderne fornys virksomheden.

 

Lillian Stenberg sidder ved pc

I 2008 da den økonomiske krise ramte, var gode råd dyre. Fire internationale industrivirksomheder i Region Sjælland gik sammen for at tage udfordringen med krisen op:
”Trods forskellene i produkterne mellem Sun Chemical A/S og Codan Tech A/S i Køge og Bisca A/S i Næstved, så stod vi alligevel med de samme problematikker i 2008”, fortæller Jane Møller, som er supervisor i DNP Denmark i Karlslunde.

”Med EU-midler gik vi sammen og kiggede hinanden over skuldrene for at komme med input og komme ”plejer” til livs. For os var det essentielt at inspirere hinanden til overlevelse. Vi arbejdede sammen med lean, med god kommunikation på tværs af forskellige faggrupper internt og blev klogere på læringsstile. For os i DNP blev det begyndelsen til noget nyt. Vores medarbejdere gik ind tranformationen – og det var helt tydeligt for os alle, at hvis vi ville overleve som virksomhed, så måtte vi dygtiggøre os for at klare forandringen. Det har skabt en ny kultur i vores virksomhed og vi ser kompetenceudvikling af medarbejderne som et holistisk hele – både i professionel og privat optik,” siger Jane Møller.

For mennesker og for bundlinje
”I forbindelse med MUS-samtaler med medarbejderne kom vi frem til to behov. Der var ønske om at kunne blive bedre til en bred pallette af it-redskaber og til engelsk. I Læringscentret på Kursuscentret på Køge Handelsskole er det muligt for os fleksibelt at sende medarbejdere af sted på skift, så det passer ind i produktionen. Her lærer de it til at kunne løse opgaver og klare sig i en virksomhed, som i høj grad betjener sig af digitale løsninger fx i produktionsplanlægning, lagerstyring, til visuelle fremstillinger, overblik over omkostninger i Excel og bruge outlook blot for at nævne eksempler. Der er et bredt spænd af aldersgrupper i vores produktion og deres tilgang til it er meget forskellig, og de behov kan klares individuelt på Kursuscentret,” siger Jane Møller. 

Lillian Stenberg er en af de medarbejdere, der har sagt ja tak til at tage it-kurser og siden foråret har hun været forbi Læringscentret på Kursuscentret på Køge Handelsskole. Hun er operatør i produktionen og har tidligere også været kvalitetskoordinator.

”Gennem it-kurserne kommer jeg bredt omkring. Det handler om at dygtiggøre sig og følge med udviklingen. Det er virksomhedens filosofi at man gør noget godt for sine medarbejdere og for samfundet – og gennem kompetenceudvikling bliver medarbejderne dygtigere og i stand til at træffe beslutninger. I produktionen er vi selvledende, og i produktionen er der stor frihed, så vi styrer selv og fordeler opgaverne,” siger Lillian Stenberg, som blandt andet bruger de nye kompetencer til det løbende kvalitetsarbejde med ISO-certificeringer samt til det administrative omkring lagerstyring og instruktioner til kunderne omkring de bestilte produkter.  

Læs mere om IT-læringscenter eller kontakt studiesekretær Katja Lorentzen kml@khs.dk / 5667 0488DNP produktion

Læs mere om Læringscentret 

 

Haribo skræddersyr lederuddannelse til deres medarbejdere

Efteruddannelse gør hverdagen lettere

Minna fra Lundbeck har taget Den Grundlæggende Lederuddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge