Jobmap er en ny begyndelse


Kursuscenter

Jobmap er vejen frem for udenlandske borgere, der tidligere har været tilknyttet det danske arbejdsmarked og som nu står uden job. Fire hold med i alt 50 kursister har allerede deltaget, og mange er undervejs kommet i arbejde eller har startet praktik med henblik på fast arbejde. Efter et års forløb er Jopmap stadig en succes, og næste hold starter den 1. juli 2019.

 

Hele ideen bag det succesfulde Jobmap kommer fra 3f, og er realiseret via et samarbejde mellem Jobcenter Køge og Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole. Jobcenter Greve og Fakse tilmelder nu også borgere med samme udfordringer til Jobmap, som er et AMU-forløb. 

“Deltagerne har ofte arbejdet inden for ufaglærte områder, hvor de ikke har haft mulighed for at lære det danske sprog i jobsammenhæng. På kurset er alle gode til at arbejde sammen, trods forskelle i sprog og kultur. Kurset giver deltagerne en større forståelse for arbejdsmarkedsforholdene i Danmark. De får styrket deres vilje og viden, og de bliver bedre rustet til at komme videre med deres ønsker for arbejde og uddannelse. Flere har undervejs fået et mål at gå efter i form af en uddannelsesvej eller et nyt arbejde,” fortæller hovedunderviser og udvikler af Jobmap, Peter Ørum Scherg.

”Målet med Jobmap er at styrke faglighed og sprog, og vi hjælper deltagerne med at anvende deres kompetencer i samfundet. De får relevant viden om det danske samfund, så de får et større kendskab til det at arbejde i Danmark. Undervisningen foregår på dansk. Jobmap afsluttes med at deltagerne – såfremt de ikke er kommet i arbejde - skal i praktik på arbejdspladser, hvor dansk er hverdagssproget.

 

Giver en ny chance
Deltagerne er glade for forløbet, for det giver dem et godt afsæt til at komme videre – og vigtig indsigt for at gøre det,” siger Peter Ørum Scherg og fortsætter: ”De har forskellige forudsætninger og lægger vægt på forskellige ting. De siger blandt andet: Jeg har fået lært meget. Jeg har fået mod på at lære bedre dansk og har fået et netværk. En anden siger: Underviseren var god til at undervise på en anderledes og pædagogisk måde, så man forstod mest muligt. Jeg har lært mange nye ting, som jeg ikke var klar over og som jeg kan bruge, når jeg søger job og er i arbejde. En tredje siger: En god lærer som fangede kursisternes opmærksomhed med spændende og meget relevante temaer omkring det at leve, bo og arbejde i Danmark, altså at begå sig i det danske samfund. En fjerde lægger vægt på de lærer perfekte retningslinjer for skrivning af cv og ansøgninger og i en rar atmosfære og tilføjer: Jeg kan varmt anbefale Jobmap hvor man lærer utroligt meget om den danske kultur, samfund, historie, politik, IT, arbejdsmarked, og ikke mindst det danske sprog, fordi undervisningen foregår på dansk. En god lærer, der fortæller om de vigtige ting som kan hjælpe en med at gå videre med en uddannelse eller et job.

 

 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge