Gå efter bolden


Kursuscenter

Ledelse er universelt

Ledelse er i høj grad et spørgsmål om funktion fremfor person.

Ledelse er universelt


Ledelse er i høj grad et spørgsmål om funktion fremfor person.  På ledelsesforløbene på Kursuscentret på Køge Handelsskole er der tradition for at invitere gæsteforelæsere, der kan være med til at omsætte teori til praksis. Forleden var det HB Køges cheftræner, Henrik Pedersen, der gav indspark fra sin branche.

På Kursuscentret på Køge Handelsskole fik kursister og underviser på ”Grunduddannelsen i ledelse” i sidste uge besøg af Henrik Pedersen cheftræner i HB Køge. Kursisterne arbejder i øjeblikket med forandringsprocesser og den udfordring, det er at være forandringsagent for sig selv som leder og for medarbejdere og processer. Og derfor var det oplagt at invitere cheftræner Henrik Pedersen, indenfor for at øse af sine erfaringer. Han har selv som træner det seneste halve år gennemgået forandringer i sit professionelle virke - både som leder for HB Køges 1. holds-trup samt som frontfigur for mange af de forandringer, der er tilført spillerne, siden han tiltrådte som cheftræner i sensommeren 2014.  

Henrik Pedersen har en fortid som træner og talentudvikler i den globale fodboldkoncern Red Bull. Han fortalte om sin spændende rejse og udvikling som leder og træner – og kom undervejs ind på mennesker, der har påvirket ham i hans karriere, og som har haft indflydelse på hans valg. Han fortalte, det havde været en forandring at komme fra en stor koncern til en mindre klub som HB Køge. Henrik Pedersen fortalte om, hvordan han professionelt bruger sine erfaringer til at udvikle og implementere fx en helt ny spillestil, der fremadrettet skal være en del af HB Køges identitet. En udvikling og forandring, der både rummer sejre og det modsatte. Forandring kræver tid, tro, vilje og hårdt arbejde, lød hans pointe.  

Fælles mål
Henrik Pedersen fortalte om sin vision med holdet, og hvordan han ønsker, at klubben skal arbejde som et team. 
”Et af mine fokuspunkter er at udvikle spillerne til individuelle ”stjerner” uden, at den enkelte glemmer, at han er en del af et hold, ” fortalte han.
”Det er betydningsfuldt, at spillerne har deres eget personlige fokus samtidig med, at de er bevidste om, at være en del af noget, der er større end en selv. Det er klart, at når jeg indfører så mange forandringer i et forholdsvist ungt team kræver det mange ressourcer fra både ledere og spillere, og det forudsætter en klar strategi,” sagde Henrik Pedersen.

”Der er vigtigt, at vi udover det fysiske og tekniske, også arbejder med det mentale og det individuelle, så der bliver udviklet hele mennesker og profiler. Det er fremmende for processen, at spillerne føler sig vigtige og føler sig set, hvilket hele tiden kræver et stort ledelsesfokus, tillid og nærvær. Og ikke mindst et godt teamsamarbejde i hele organisationen. For målet står klart for alle: Vi skal vinde kampe, underholde og skabe merværdi for klubben og byen og nå 2016-målet, som er oprykning i superligaen,” fortalte Henrik Pedersen.

Efter foredraget var der mange rosende ord fra deltagerne, som var meget glade for indslaget på deres modul, og få sat perspektiver på lederskabet og svære emner fra en leder i en anden boldgade.
”Det var et meget inspirerende foredrag. Henrik Pedersen har en moderne ledende tankegang med stor passion for sporten, hvor han gør brug af moderne ledelsesværktøjer – det var spændende at få input fra et så didikeret menneske, ”sagde Lars Frederiksen, som til daglig er Areamanager hos Carlsberg.

”Udpræget lærerigt og motiverende oplæg med henblik på at bygge bro mellem teori og praksis. Henrik var særdeles engageret og interesseret i at videregive sin viden,” sagde Joan Abilgaard, driftsupervisor i Falck. 
Projektleder på Kursuscentret, Charlotte Due, var meget tilfreds med det vellykkede arrangement. ”Det er et meget fint eksempel på, hvordan man kan netværke og inspirere og lære af hinanden på tværs af brancher med det fælles mål at blive en bedre leder – og mon ikke også HB Køge får sig et par ekstra nye tilhængere efter dagens arrangement,” spørger Charlotte Due. 
Hvis du vil vide mere om Grunduddannelsen i ledelse (baseret på AMU-mål) kan man henvende sig til studiesekretær Katja Lorentzen 5667 0488  eller e-mail: kml@khs.dk

Tydelig kommunikation giver god ledelse

Jan Vinderslev driver nichevirksomheden CPH Limousines, der transporterer forretningsfolk og high-en

Forskellighed åbner nye veje til opgaveløsning

Ny vej for Joan Abildgaard Fogh med koordinatoruddannelsen på Kursuscentret KHS

Viden og indsigt giver nøglen

Uddannelsestilbud til frie værksteder er utilstrækkelige, men i samarbejde med Holco kommer nu ét

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge