For et højere formål


Kursuscenter

Som tidligere dimittend på diplomleder på Center for Diplomledelse er der mulighed for fortsat at få inspiration til ledelse.  Vicepolitiinspektør John Jensen, som afsluttede i december 2012, holder sig løbende opdateret i netværket og senest var han med til Stresskonference i Køge.

 

Vicepolitiinspektør John Jensen

Ledelse er i evig udvikling – hele tiden kommer der ny litteratur, nye tendenser og nye skud på de teoretiske stammer. Som medlem af familien – både under uddannelse og med diplom på fuldført uddannelse, får man løbende ny inspiration og tilbud om at deltage i arrangementer. Center for Diplomledelse havde derfor tippet hele sit netværk om den store Stresskonference, som Kursuscentret på Køge Handelsskole havde arrangeret – og det var baggrunden for, at John Jensen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiet havde fundet vej til Hotel Comwell Køge Strand den 5. maj. Sammen med 87 ledere, tillidsmænd og selvstændige havde han sat en dag af til at få et bredt indblik i fænomenet ”stress”. Konferencen var sammensat af forskellige perspektiver, som samlet set gav deltagerne en fornemmelse for stress og dets påvirkninger såvel psykologisk som fysisk og mulige håndteringsværktøjer.

En for holdet
”Jeg prioriterer i en travl hverdag at holde mig løbende ajour med ledelse, udvikling og udfordringer – og konference om stress vurderede jeg ville give interessante input til min hverdag. Håndtering af stress og særligt forebyggelse er vigtigt. Der var en god rød tråd mellem oplæg og det var spændende at høre om stress i forhold til det mentale – og til kroppen. Jeg blev også bekræftet i, at jeg er på rette vej og gør de rigtige ting i hverdagen. Jeg prioriterer at sætte tid af til mine medarbejdere, når jeg fornemmer, at det er dem magtpålæggende at vende noget med mig. I det totale billede betyder det måske ikke så meget, men det er vigtigt, at de får den fornødne snak for at komme videre,” siger John Jensen, som til dagligt er chef for 350 ansatte samt har ansvar for Politihundetjenesten.
”Jeg bruger også mine tidlige morgner i weekenden på at arbejde, men jeg har understreget – og italesætter – for mine medarbejdere, at de ikke skal handle på dem, før de er på arbejde. Det er vigtigt vi er på, når vi er på arbejde, men fritiden er hellig, så de skal ikke føle sig forpligtet til at svare. Vi er en enhed, og vores job kræver meget af os, så det er vigtigt, vi holder balancen mellem arbejde og privatsfæren. Det er et aspekt, jeg går op i. Min afsluttende opgave på Center for Diplomledelse var at belyse om der er sammenhæng mellem virksomhedskultur og jobtilfredshed,” siger John Jensen.
”Blandt oplægsholderne blev det også til et gensyn med en af de undervisere, jeg har mødt på diplomlederuddannelsen på Center for Diplomledelse. Heidi Nørby-Jæger, som afrundede konferencen med fif til at øge trivslen på arbejdspladsen, var på et af de moduler, jeg fulgte,” slutter John Jensen.

 

 

Du kan trygt deltage på kursus på Kursuscentret KHS

Vi følger en række retningslinjer og tiltag for at sikre os alle mod Covid-19

Tag online kurser hjemmefra

Med fjernundervisning kan du eller dine medarbejdere tage AMU-kurser online hjemme i sofaen.

Klog på konflikthåndtering

Få brugbare værktøjer – store som små - som kan bruges i arbejdslivet og i privaten

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge