Dimissionsfest for ledere


Kursuscenter

Fest på Center for Diplomledelse ved Videnstrappen

Erhvervsakademi Sjælland havde fornøjelsen at kunne dimittere 52 lederstuderende fra efterårets eksaminer ved et arrangement på Køge Handelsskole den 28. januar. 

Fest på Center for Diplomledelse ved Videnstrappen


Erhvervsakademi Sjælland havde fornøjelsen at kunne dimittere 52 lederstuderende fra efterårets eksaminer ved et arrangement på Køge Handelsskole den 28. januar. Til dagens festligheder var næsten 100 personer samlet til fejring.
Programmet bød først på velkomst ved Køge Handelsskoles direktør Tim Christensen og overrækkelse af eksamensbeviser til de fremmødte dimittender, der har gennemgået en 2½ år lang lederuddannelse på diplomniveau – det næsthøjeste niveau inden for efteruddannelsesområdet i Danmark. Denne gang kom 14 af de nyuddannede leder fra private, mens 39 kom fra offentlige.
Bagefter fik de studerende en sidste forelæsning. Denne forelæsning stod institutleder Torben Andersen fra Syddansk Universitet for. Syddansk Universitet er en af Erhvervsakademiet Sjælland og Center for Diplomledelses faste samarbejdspartner. Ved sin tale til dimittenderne var Torben Andersen inde på det forhold, at efter-og videre uddannelse er specielt vigtig i Region Sjælland – ikke mindst på det ledelsesmæssige område.

To former for lykkefølelse
Torben Andersen mindede dimittenderne om, at man som dimittend fra en videregående uddannelse kan siges at have to former for lykkeoplevelse: Den flygtige – det, at man har udstået 2½ års læsning og studier med de mange afsavn, det afstedkommer. Og så det forhold, at lykken kan sætte sig i den forstand, at lykken bliver mere bestandig, fordi man via studiet har fået en forøget ballast i forhold til udfordringer, arbejdet både i private og offentlige virksomheder i stigende grad giver.

Torben Andersen rundede sit indlæg af med at minde dimittenderne om, at man – selvom eksamensbeviset er i hus – fortsat står over for en væsentlig udfordring: At transformere den lærte teori til praktisk udførelse. Og at den transformation engang i mellem kan blive udsat for det tidspres, der ofte hviler på personer i ledelsesmæssige stillinger. Derfor er det vigtigt, at man som leder – selvom tidspresset kan føles voldsomt – fastholder den nysgerrighed og lyst til ny viden, som det at være studerende har inviteret til.

Tydelig kommunikation giver god ledelse

Jan Vinderslev driver nichevirksomheden CPH Limousines, der transporterer forretningsfolk og high-en

Forskellighed åbner nye veje til opgaveløsning

Ny vej for Joan Abildgaard Fogh med koordinatoruddannelsen på Kursuscentret KHS

Viden og indsigt giver nøglen

Uddannelsestilbud til frie værksteder er utilstrækkelige, men i samarbejde med Holco kommer nu ét

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge