VOXPOP: Uddannelserne på Køge Handelsskole


Køge Handelsskole

På Køge Handelsskole har vi tre ungdomsuddannelser, der alle har fokus på business. Men hvordan er det egentlig at være elev på Handelsgymnasiet HHX, på EUX Business og på EUD Business? Det har vi spurgt tre nuværende elever om:

Hvordan er det at gå på Handelsgymnasiet HHX? 
Mathilde fortæller:

Hvorfor valgte du HHX?
Jeg har valgt HHX fordi jeg i folkeskolen var glad for de mere matematiske fag, og det vidste jeg, at jeg kunne sætte fokus på hér - Det vigtigste for mig var, at jeg havde lyst til fagene.

Hvad fylder meget på HHX?
På min uddannelse fylder det sociale sammenhold meget, og det er også vigtigt, at du har lyst til at lære.

Hvad er særligt spændende?
Jeg synes det er spændende med de mange tværfaglige opgaver vi har, f.eks. SO-forløb og Erhvervscase. Her sætter man sig enten ind i en bestemt virksomhed, eller arbejder med noget relevant, som sker i verden lige nu.

Er der noget, du er mindre glad for?
Vi har en masse fede udvalg på skolen – det ville jeg gerne have hørt mere om i 1.g.

Hvad skal man tænke over inden man starter på HHX?
Hvad du gerne vil bruge uddannelsen til. Du behøver ikke vide konkret hvad du vil efter gymnasiet, men mere hvilke faglige kundskaber, du kan tage med videre efterfølgende.

Hvordan foregår undervisningen typisk?
Vi får en kort præsentation af, hvad vi skal gennemgå i modulet, vi får gennemgået teori, og efterfølgende arbejder vi med teorien enten selvstændigt eller i mindre grupper.

Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver?
I gennemsnit 1 time hver eller hver anden dag.

Hvad vil du bruge din studenterhue fra HHX til?
Jeg er ikke 100 % sikker, der er vildt mange muligheder. Måske vil jeg læse videre på CBS. Mit drømmejob lige nu er at blive noget med medie-design, og måske starte egen virksomhed.

Hvad har været et højdepunkt indtil nu?
Der er mange! Det er altid et højdepunkt efter en afsluttende eksamen, men også vores fredagscaféer eller sidste skoledag for 3.g'erne er mega fede.

Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt?
Erhvervscase er virkelig spændende. Vi arbejder i grupper hvor vi analyserer en virksomhed. Ud fra analysen finder vi frem til virksomhedens udfordringer, som vi udarbejder et løsningsforslag ud fra. Til sidst i forløbet skal vi op og forsvare og præsentere hele udviklingen fra start til slut.

Et godt råd til en, der starter på HHX?
Nyd det! Jeg har allerede mange fede minder. Og snak med en masse på tværs af klasserne; det giver virkelig et boost, både på gangene, men også til de forskellige fester, der bliver holdt.


Hvordan er det at gå på EUX Business?
Sofie fortæller:

Hvorfor valgte du EUX Business?
Fordi jeg gerne vil arbejde med handel og salg. Jeg valgte uddannelse ud fra det, jeg kan bruge den til efterfølgende.

Hvad fylder meget på din uddannelse?
Et godt sammenhold i klassen og at vi får lært en masse. Jeg synes også, at lærerne går meget op i hvordan vi har det både socialt og personligt.

Hvad er særligt spændende?
De anderledes fag. Nogle af fagene kender du, såsom dansk, engelsk og matematik - men vi har også nye fag som f.eks. afsætning og virksomhedsøkonomi.

Er der noget, du er mindre glad for?
Nej, det er der faktisk ikke.

Hvad skal man tænke over før man vælger den her uddannelse?
Med en EUX Business kan du både starte din karriere i en virksomhed eller læse videre – Det er en meget bred uddannelse inden for kontor, handel og salg, det vil altså sige at der er mange forskellige retninger du kan gå bagefter.

Hvordan foregår undervisningen typisk? 
Vores undervisning starter for det meste et oplæg om hvad vi skal gennemgå i dag, så har vi teori inden vi arbejder med en opgave, enten i grupper eller selvstændigt. Vores lærere er dygtige og hjælpsomme, så man kan altid få hjælp til opgaverne.  

Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver?
Vi får tid til opgaverne i timerne, så hvis man arbejder produktivt, når man næsten altid at blive færdig med opgaven inden timen slutter. Der er også lidt teori, du skal læse hjemmefra.

Hvad skal du bruge EUX Business til – hvad er dit drømmejob?
Jeg drømmer om at arbejde med salg og handel mellem virksomheder og kunder.

Hvad har været højdepunktet indtil nu?
Når du starter, gør lærerne alt for, at man får det bedste sammenhold i klassen med introtur og en masse aktiviteter. Min klasse er mit højdepunkt.

Kan du give et eksempel på en opgave eller projekt, du har arbejdet på – og hvorfor det var fedt?
Jeg har lige afleveret min USF-opgave; en opgave hvor alle fagene vi har haft indgår og som jeg skal forsvare til eksamen. Det er en stor opgave som skal laves i den retning man har valgt – handel, kontor, detail eller event. Jeg elsker opgaver som er selvstændige og hvor man selv har indflydelse på valg af virksomhed og hvem man arbejder sammen med.

Et godt råd til en, der starter på EUX Business?
EUX Business er for dig som gerne vil have en erhvervsfaglig studentereksamen og samtidig drømmer om at arbejde med salg, kontor eller handel.


Hvordan er det at gå på EUD Business?
Camilla fortæller:

Hvorfor valgte du EUD Business – hvad var det vigtigste?
Jeg drømmer om at blive indkøbsassistent – og så er fagene super interessante.

Hvad fylder meget på din uddannelse?
Der er en rigtig god blanding af det sociale, faglige og lektier.

Hvad er særligt spændende?
Fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi.

Hvad skal man tænke over før man vælger EUD Business?
Man skal have lyst til at arbejde inden for områderne detail, event kontor eller handel. Du har meget praktisk undervisning mens du er på uddannelsen og du bliver hurtigt klar til at komme ud i lære, da EUD Business kun tager et år.

Hvordan foregår undervisningen typisk? 
Vi får et oplæg fra vores underviser, og så arbejder vi med opgaver selvstændigt eller i grupper

Hvor meget tid skal man bruge på lektier/opgaver?
Det er en meget praktisk uddannelse - I gennemsnit 15 minutter om dagen.

Hvad skal du bruge uddannelsen til – hvad er dit drømmejob?
Jeg vil være indkøbsassistent – men der er mange muligheder for at få en god læreplads hvis du vælger EUD Business, og du kan tage uddannelsen i mange retninger.

Et godt råd til en, der starter på EUD Business?
EUD Business tager kun 1 år, så du kommer hurtigt i gang med det, du vil. Tænk over hvilken linje, der er mest interessant for dig, f.eks. om det er handel eller detail, der er mest dig.

Elevmøde på Fehmern

HHX-elever studerer Fehmernbæltforbindelsen på besøgscenteret i Heiligenhafen.

Lederuddannelsen har rykket mig - både som leder og menneske

Da Hans Hansen blev forfremmet til teamleder, fik han ansvar for mennesker - og ikke kun varer.

Festlig translokation for vores elever fra EUX og EUD

Der var en fantastisk stemning og højtidelige taler, overrækkelse af eksamensbeviser, sang og smil.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge