Voksenuddannelser i tværnationalt fokus


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole koordinerer et treårigt samarbejde mellem fem europæiske lande - Danmark, Italien, Belgien, Spanien og Ungarn, hvor Voksenuddannelse til debat: EU-projekt vil nytænke uddannelser til voksne i alle EU-lande debatteres og nytænkes. Deltagerne i projektet har netop afholdt endnu et projektmøde denne gang i Belgien.

Det er vigtigt, at have dialog om, hvordan man nytænker uddannelser til voksne. Et af målene med projektmødet var derfor, at forene forskellige holdninger og udvikle en fælles tilgang.

"Vi fik talt om forventninger og ansvarsfordeling, men også sparret med hinanden om lokale og nationale erfaringer inden for voksenuddannelsesområdet. Det overordnede mål med projektet er, at drøfte internationale erfaringer, og derigennem arbejde med at skabe en fælles læringsplatform til inspiration for voksenuddannelser i alle EU-lande,” forklarer Irina Grauengaard, der sammen med Finn Arvid Olsson er projektkoordinatorer fra Køge Handelsskole.

Det tre-årige projekt er en del af EU-programmet ERASMUS+ og går under navnet Strategic Partnership-projekt for voksenuddannelse – ’Financial Literacy Training for "Outside the Labour Force Adults’.

Interesserede kan læse mere om OLFA-projektet på

Kulturmøde
Turen bød desuden på guidede kulturelle og historiske ture blandt de mange seværdigheder i Turnhout og Antwerpen, hvor deltagerne fik indsigt i Belgisk kultur samt traditioner.

Festlig indvielse af ny afdeling på Stevns

Køge Handelsskoles nye filial blev officielt indviet med manér.

I mødet mellem forskellige kompetencer trives innovationen

EUX-elever fra flere lande har arbejdet intenst med robotter i en uge.

Som at være med i Løvens Hule

Eleverne fra innovationsstudieretningen har arbejdet intenst med at produktudvikle for KiMs.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge