Vigtigt om nødundervisning


Køge Handelsskole

Hvis du har mistanke om COVID-19, og afventer test, afventer svar på test eller er testet positiv, så tilbyder Køge Handelsskole virtuel tilstedeværelse som nødundervisning. Læs mere om hvordan du får adgang til din undervisning online.

 

 

Kære elever og forældre til elever på HHX, EUX & EUD Business

Hermed følger information vedr. virtuel tilstedeværelse for elever på EUD, EUX og HHX på Køge Handelsskole

Hvis du har mistanke om COVID-19, og

  • afventer test
  • afventer svar på test
  • eller er testet positiv

så tilbyder Køge Handelsskole virtuel tilstedeværelse som nødundervisning.

For at modtage nødundervisning skal du sende en mail til vores covid-19 indbakke senest kl. 7.00 om morgenen med information om følgende:

  • Hvornår du har en testdato
  • Årsagen til du skal testes (nærkontakt med smittet, symptomer)
  • Hvilken uddannelse du går på
  • Hvilken klasse du går i
  • Hvem der er din kontaktlærer/tutor

Når vi modtager mail fra dig om, at du ikke kan møde i skole pga. COVID-19 i forhold til ovenstående, kan du, såfremt at du er frisk, deltage i undervisningen hjemmefra.

Du skal logge på teams og følge dit almindelige skema.

Du skal møde virtuelt ind på det tidspunkt, hvor undervisningen starter, og du skal deltage aktivt i undervisningen.

Du vil i så fald blive registreret som tilstedeværende i undervisningen og får dermed ikke fravær.

Hvis du er syg, skal du naturligvis ikke deltage i undervisningen. I den situation vil du få registreret fravær, ligesom ved andet sygefravær.

Hvis der senere på året skal tages stilling til eventuelle sanktioner på grund af for højt fravær, indgår det i vurderingen, hvis du har været fraværende med sygdom grundet COVID-19.

Når du er rask og klar til at vende tilbage til skolen, skal du melde dig rask pr. mail til samme covid-19-indbakke, senest kl. 7.00 på dagen, hvor du er rask til at møde.

Med venlig hilsen

Ledelsen på Køge Handelsskole

Dateret 15. september 2020 

Aktiviteter fremfor nikotin

Ny multibane er ét af de tiltag, der giver øgede aktivitetsmuligheder for eleverne på Køge Handelssk

Festlig tiltrædelsesreception for ny direktør

Siden 1. juni har Stig Johansen stået i spidsen for Køge Handelsskole, og det blev fejret.

EUX-studenter på Køge Handelsskole dimitterede

Køge Handelsskole fejrede glade dimittender fra EUX Business ved en højtidelig translokation.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge