Velkommen til nyt skoleår - under covid-19


Køge Handelsskole

Vi glæder os til at se jer til skolestart, men sammen har vi den opgave, at vi skal holde covid-19 ude og nede. Læs om hvordan vi konkret arbejder med at passe på hinanden.

 

Kære elever og forældre

Vi passer på hinanden på Køge Handelsskole

Allerførst velkommen til alle til et nyt skoleår – både til nye og velkendte ansigter. Vi glæder os til at se jer til en hverdag, som stadig er præget af covid-19. Det er uomtvisteligt, at covid-19 fortsat er i vores samfund, og derfor er det vigtigt for os at fortælle jer, at vi tager situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger – både i klasseværelset og i sociale sammenhænge på skolen.

For at vi sammen kan lykkes med at holde covid-19 for vores dør, skal vi passe på hinanden og udvise hensyn. Det er i hygiejne og i vores adfærd sammen, at vi kan klare det. Det betyder naturligvis fortsat håndvask, håndsprit, holde afstand, nyse og hoste i ærmet mv. Det betyder også, at elever kun må være sammen med elever fra egen stamklasse og fra eventuelle tilvalgshold – af hensyn til smittekæder. Alt andet på tværs vil foregå virtuelt.

Vi gør det sammen for at undgå – så vidt det bliver muligt – at vi bliver nødsaget til at lukke ned – klassevist, delvist eller helt. Der er derfor rigtig god grund til, at vi alle bidrager til at inddæmme smittekæderne det bedste vi kan, ligesom vi alle følger Sundhedsstyrelsens og Undervisningsministeriets anvisninger. I de tilfælde, hvor vi ser os nødsaget til at lukke klasser ned, vil der ske virtuel undervisning – ligesom der fra nu vil være virtuel undervisning for elever, der er i hjemmekarantæne eller er i gruppen af sårbare (herunder sårbare i husstanden). Af hensyn til krav om fysisk tilstedeværelse i undervisningen, skal der foreligge lægelig dokumentation.  

Alle skal være indstillet på, at der kan ske hastige udviklinger i udbredelse af covid-19 i samfundet, så der kan blive brug for at vi overgår til hjemmeundervisning med meget kort varsel.

Hvad vi konkret skal være OBS på:

  • Har jeres sommerferie foregået i et corona hot spot-område, så tag jeres forholdsregler og følg myndighedernes anvisninger om hjemmekarantæne. Informér os herom via hovednummer 5667 0400

  • Hvis elever eller pårørende i husstanden har fået konstateret smitte med covid-19 eller har symptomer, skal det straks meddeles til skolen via skolens hovednummer: 5667 0400 herefter bliver du viderestillet til studievejledningen. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitte. Der skal ved henvendelse oplyses navn, klasse/hold samt et mobilnummer, så et medlem af skolens Corona-beredskab kan få kontakt. Du må ikke møde frem på skolen, såfremt du eller dine pårørende har symptomer eller er konstaterede smittede med Covid-19 og du skal lade dig teste for Covid-19 inden fremmøde på skolen. Hvis du pga. ovenstående er forhindret i at møde til fysisk undervisning, vil du skulle deltage i online undervisning.
  • Skolens Corona-beredskab er skolens indgang til de tilfælde, hvor man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig. Beredskabet består af: Direktør Tim Christensen, økonomi- og vicedirektør Stig Johansen, direktionssekretær Karina Stoumann og HR-koordinator Christina Wriedt. Beredskabet kan kontaktes direkte på mail eller mobil 22 26 54 79. Det vil også være dette beredskab, der forholder sig til, hvor meget og hvordan skolen skal lukke ned i tilfælde af en elevs konstaterede smitte
  • Når vi er på skolen og omgås hinanden, så husk at afstandsreglerne fortsat gælder og respektér afstande. Stole og borde er sat op i lokalerne, så de opfylder afstandskravene – undlad at ommøblere

  •  Sociale arrangementer på skolen sker klassevis og så vidt muligt udendørs. Alt på tværs skal foregå virtuelt

  • Det er vigtigt, at I støtter op om anvisningerne på skolen og medvirker til at rengøre borde i undervisningslokalet. Rengøringspersonalet sørger for hyppig rengøring af kontaktflader og toiletter, ligesom der hver morgen bliver gjort rent i alle lokaler

  • Følg myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport til og fra uddannelse

 

Vi glæder os til at se jer og mens vi bestræber os på at holde covid-19 ude og nede, så vil vi glæde os til den dag, hvor vi kan komme tilbage til en almindelig dagligdag uden covid-19, sprit og social afstand.

 

Venlig hilsen

Tim Christensen

Direktør på Køge Handelsskole,
Køge, tirsdag den 4. august 2020

 

 

Aktiviteter fremfor nikotin

Ny multibane er ét af de tiltag, der giver øgede aktivitetsmuligheder for eleverne på Køge Handelssk

Festlig tiltrædelsesreception for ny direktør

Siden 1. juni har Stig Johansen stået i spidsen for Køge Handelsskole, og det blev fejret.

EUX-studenter på Køge Handelsskole dimitterede

Køge Handelsskole fejrede glade dimittender fra EUX Business ved en højtidelig translokation.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge